ღმერთი

ღმერთი

вторник, 17 октября 2017 г.

ანბანი.

ცხრილი N1
ქართული, ინგლისური, რუსული, ბერძნული ანბანი
რიგ. ნომერი
ქართული
ინგლისური
რუსული
ბერძნული
1
A a
А а
Α α
2
B b
Б б
Β β
3
C c
В в
Γ γ
4
D d
Г г
Δ δ
5
E e
Д д
Ε ε
6
F f
Е е
Ζ ζ
7
G g
Ё ё
Η η
8
H h
Ж ж
Θ θ
9
I i
З з
Ι ι
10
J j
И и
Κ κ
11
K k
Й й
Λ λ
12
L l
К к
Μ μ
13
M m
Л л
Ν ν
14
N n
М м
Ξ ξ
15
O o
Н н
Ο ο
16
P p
О о
Π π
17
Q q
П п
Ρ ρ
18
R r
Р р
Σ σ ς
19
S s
С с
Τ τ
20
T t
Т т
Υ υ
21
U u
У у
Φ φ
22
V v
Ф ф
Χ χ
23
W w
Х х
Ψ ψ
24
X x
Ц ц
Ω ω
25
Y y
Ч ч

26
Z z
Ш ш

27

Щ щ

28

Ъ ъ

29

Ы ы

30

Ь ь

31

Э э

32

Ю ю

33

Я я

3435363738
ცხრილი N2
რუსული და ბერძნული ანბანი ქართული შესატყვისებით
რიგ. ნომ.
ქართული
მხედრული
რუსულ-ქართული

ბერძნულ-ქართული
(თანამედროვე ბერძნული)
1
А а
Α α
2
Б б
Β β
3
В в
Γ γ
ღ (ძვ. - გ)
4
Г г
Δ δ
ჰგავს - დ
5
Д д
Ε ε
6
Е е
ჰგავს - ჲე
Ζ ζ
7
Ё ё
ჰგავს - ჲო
Η η
8
ჱ (თანამედრ. - ე)
Ж ж
Θ θ
ჰგავს - თ
9
З з
Ι ι
10
И и
Κ κ
11
Й й
ჰგავს - ჲ
Λ λ
12
К к
Μ μ
13
Л л
Ν ν
14
М м
Ξ ξ
ჰგავს - ქს (კს)
15
ჲ (მოკლე ი)
Н н
Ο ο
16
О о
Π π
17
П п
Ρ ρ
18
Р р
Σ σ ς
19
С с
Τ τ
20
Т т
Υ υ
21
У у
Φ φ
 (F) ჰგავს - ფ
22
ჳ (თანამედრ. - ვი)
Ф ф
(F) ჰგავს - ფ
Χ χ
23
Х х
Ψ ψ
ჰგავს - ფს(პს)
24
Ц ц
Ω ω
25
Ч ч


26
Ш ш


27
Щ щ
ჰგავს - შჩ
α ι
28
Ъ ъ
მაგარი ნიშან.
ε ι
29
Ы ы
ი - მაგარი
 ο ι
30
Ь ь
რბილი ნიშან.
υ ι
31
Э э
 ο υ
32
Ю ю
ჰგავს - ჲუ
γ γ
ნღ
33
Я я
ჰგავს - ჲა
γ κ
ნკ
34

γ χ
ნხ
35
ჴ (თანამედრ. - ხ)

τ σ
36
τ ζ
37
μ π
მბ (ბ - სიტყ, თავში)
38
ჵ (თანამედრ. - ო; ჰოი)
ν τ
ნდ (დ - სიტყ. თავში)
39

α υ
ავ (ა f - ყრუ თანხ. წინ)
40

 ε υ
ევ (ე f - ყრუ თანხ. წინ)
41

μ μ
42

λ λ

isari
 martlmadidebloba.ge

Комментариев нет:

Отправить комментарий