ღმერთი

ღმერთი

вторник, 26 февраля 2013 г.

როგორც ჟანგბადით ღარიბ მღვრიე წყალში უჭირს თევზს არსებობა, ასევე უჭირს ადამიანს ცხოვრება მომაკვდინებელი ცოდვებით დამძიმებულ ატმოსფეროში.

მომაკვდინებელი ცოდვები ადამიანის ცნობიერებას
მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით მიეწოდება


როგორც ჟანგბადით ღარიბ მღვრიე წყალში უჭირს თევზს არსებობა,
ასევე უჭირს ადამიანს ცხოვრება მომაკვდინებელი ცოდვებით
დამძიმებულ ატმოსფეროში.„სექსუალურ რევოლუციას“ თან ახლავს ტრადიციულ ფასეულობათა გადაფასება


მეცნიერება, მედიცინა, ეკლესია ერთსულოვნად მოწმობენ, რომ ადამიანის სიცოცხლე მისი ჩასახვიდანვე იწყება, ამას ყველა ქვეყნის მეცნიერი ადასტურებს. მდედრობითი და მამრობითი სასქესო უჯრედების შერწყმის მომენტში წარმოიქმნება უნიკალური, განუმეორებელი 46 ქრომოსომიანი უჯრედი. ეს სამყაროს ყველაზე ურთულესი უჯრედია. მასში კოდირებულია ადამიანის სქესი, ნიჭი, ხასიათი, სიმაღლე, თვალის და თმის ფერი, სისხლის ჯგუფი, თითების ანაბეჭდი და ა.შ. რომლებიც სიცოცხლის სხვადასხვა საფეხურზე მხოლოდ განვითარებას განიცდიან. აბორტი ფეხმძიმობის ნებისმიერ ეტაპზე ბავშვის მკვლელობაა და სასიკვდილო საფრთხეს წარმოადგენს ქალის ორგანიზმისათვის. იზრდება ავადმყოფ ქალთა და ბავშვთა რიცხვი. სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით, მაგალითად, რუსეთში ყოველი 1000 ახალშობილიდან 147 მემკვიდრული დაავადებებითაა სნეული. მხოლოდ 3,5% ბავშვებისა იბადება ფსიქოლოგიური და ფიზიკური გადახრების გარეშე, მეუღლეთა 25% უნაყოფოა. ჩვენს დროში სულ უფრო მეტი ქალი კვდება საშვილოსნოსა და მკედრის კიბოთი, ადრე კი ეს დაავადებები იშვიათი იყო. მათი მიზეზი აბორტია. აბორტი არღვევს ბუნებრივ ჰორმონალურ პროცესს და იწვევს ავთვისებიანი სიმსივნეების წარმოქმნას. კიბოთი დაავადების ალბათობა 18 წლის ასაკამდე აბორტგაკეთებულ გოგონებში 80-ჯერ იზრდება. აკვიატებული მოსაზრება, რომ გამოსავალს კონტრაცეპტული საშუალებები წარმოადგენს, სავსებით მცდარია. ამერიკული სტატისტიკის მიხედვით, კონტრაცეპტივების გამოყენება აბორტების რიცხვს კიდევ უფრო ზრდის. აბორტების ნახევარზე მეტი უხეირო კონტრაცეპციის შედეგია. კონტრაცეპტივთა უმეტესობა ხელს არ უშლის ჩასახვას, არამედ იწვევს ნაყოფის სიკვდილს ფეხმძიმობის ადრეულ სტადიაზე, რაც კიდეც ხდება აბორტის მიზეზი. სიცრუეა აღნიშნულ საშუალებათა უსაფრთხოების მტკიცება. მაგ. სპირალს არ იყენებენ არც ამერიკასა და არც ევროპაში, რადგან იგი, როგორც აბორტული საშუალება, ქალის ორგანიზმში მრავალრიცხოვან გართულებებს იწვევს. ჰორმონალური კონტრაცეპცია საშიშია ნივთიერებათა ცვლის მოშლის თვალსაზრისით. მას შობადობის ფუნქციის დაკარგვა მოსდევს.

„სექსუალური რევოლუციის“ მეორე მწარე ნაყოფი ნარკომანიაა. მის შედეგებზე ამჟამად ძალზედ ბევრი იწერება და საზოგადოებაც მას მეტად განიცდის, ვიდრე ყოველივე ზემოაღნიშნულს, ამიტომ მასზე აღარ შევჩერდებით, მხოლოდ აღვნიშნავთ, რომ მატულობს ნარკომანია ქალებში და ეს არის ძალზედ საშიში მოვლენა.

„სექსუალურ რევოლუციას“ თან ახლდა ტრადიციულ ფასეულობათა გადაფასება, პიროვნული თავისუფლების ცნების მცდარი გააზრება, ეროვნული ნიჰილიზმი. ყოველივე ამან ბიძგი მისცა ადამიანებში ცხოველური ინსტიქტების გაძლიერებას და სულიერების დაკნინებას. მივუბრუნდეთ კვლავ სტატისტიკას - რუსეთში ჩატარებული ანონიმური გამოკითხვის საფუძველზე გაირკვა, რომ ყოველ მესამე ბიჭს სურს გახდეს რეკეტიორი, ყოველ მეორე გოგონას კი მეძავობა ხიბლავს. მოზარდთა ორიენტაცია ფასეულობათა მიხედვით ასე გამოიყურება: პირველ ადგილზეა სექსი, მეორეზე - ფული, მესამეზე - მატერიალური კეთილდღეობა. ღირსება და მოვალოება მე-15-16 ადგილებს იყოფენ, უკანასკნელ ადგილზე სამშობლოს სიყვარული აღმოჩნდა. განა ყოველივე ეს ერს გადაშენებას არ უქადის?

ღმერთმა ადამიანს მცნებად მისცა „ინაყოფიერეთ და გამრავლდით“. ხოლო თუკი ხორციელი სიახლოვის ბუნებრივი სიხარული თვითმიზნად იქცა, ბავშვები კი ხელისშემშლელ ფაქტორად, მაშინ ასეთი კავშირი გახდება ცოდვის წყარო, რომელიც ადამიანის ბუნებას ებრძვის და ანადგურებს.

„მეძავი თავის მოდგმას წაახდენსო“


სექსოლოგები გვიმტკიცებენ, რომ თავშეკავება ადამიანისთვის საზიანოა. ამით ისინი ქორწინებამდელ და მის გარეშე კავშირებს, მოზარდთა სექსუალურ ურთიერთობებს ამართლებენ, სოდომისტთა „უფლებებს“ იცავენ. მათი ამგვარი მოსაზრებები ეწინააღმდეგება საეკლესიო კანონებს და ხალხურ ზნე-ჩვეულებებს. ყველა სახელმწიფოში ყოველთვის არსებობდა ერის განადგურებისაგან დამცავი კანონი - რაც მდგომარეობდა ქორწინებამდე ქალწულების შენახვაში, თავად ქორწინების სიწმინდეში, აბორტების, გარყვნილებისა და სიძვის აკრძალვაში. ახალგაზრდებმა უნდა იცოდნენ, რომ ქორწინებამდე თავშეკავებაზე, ცოლ-ქმრული ურთიერთობების სიწმინდეზეა დამოკიდებული არა მხოლოდ ბავშვების ზნეობრივი და ფიზიკური სიჯანსაღე, არამედ ერის გენეტიკური რესურსის შენახვაც. წმიდა გრიგოლ ღვთისმეტყველი ამბობდა: „მეძავი თავის მოდგმას წაახდენსო“. მეცნიერთა დასკვნები ადასტურებენ ამას. მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფ. ვ.ბარაბაში წერს: „ჩვენმა წინაპრებმა აპრიორულად იცოდნენ გენეტიკის კანონი: პირველი ინტიმური კავშირი ქალის ცხოვრებაში სიცოცხლის ბოლომდე ტოვებს კვალს მის მემკვიდრეობითობაზე. საქმე მხოლოდ იმაში როდია, რომ ამ დროს ორგანიზმში ხვდება ჰორმონები და ძლიერმოქმედი ფერმენტები, რომელთაც ძალუძთ შვილთასხმის პერიოდის ბოლომდე შეცვალონ მემკვიდრეობითობის მექნიზმი, არამედ მასშიც, რომ ხდება უძლიერესი სტრესული ზემოქმედება ფსიქიკაზე, ხოლო მისი მეშვეობით კი - გენეტიკურ და იმუნურ სისტემებზე. შემთხვევითი კავშირით შობილი ნებისმიერი ბავშვი არასრულფასოვანია გენეტიკურად და ფსიქიკურადაც. დაბალი მორალის მქონე ქალთან ქორწინება კი მავნეა შთამომავლობისათვის... წინაპართა ადათი სარძლოს უმწიკვლობისა სრულიადაც არ წარმოადგენს „შუასაუკუნეორივი სიბნელის გადმონაშთს“ (როგორც ეს ზოგიერთს დღეს კიდევ ჰგონია)... ეს გენეტიკის კანონია. ყოველდღიურ ცხოვრებაში ის დამოწმებული და განმტკიცებულია მკაცრი მოთხოვნით: „არა იმრუშო“.
ამერიკელები უბრუნდებიან ტრადიციული ოჯახის იდეალს

1996 წელს, აშშ-ს კონგრესმა მიიღო კანონი, რომელიც იცავს ოჯახსა და ქორწინებას. ამერიკის კონსტიტუციაში ჩაწერილია, რომ სახელმწიფოს ამოცანას შეაადგენს საზოგადოების აღორძინების უზრუნველყოფა, რის საფუძველსაც ოჯახი უნდა წარმოადგენდეს. ამერიკელებმა, რომლებმაც იგემეს „სექსუალური რევოლუციის“ და „თავისუფალი საზოგადოების“ მომხიბვლელობა შიდსის, ნარკომანიისა და სხვადასხვა დანაშაულობათა გეომეტრიული პროგრესიით ზრდაში გამოვლენილი, სექსუალური განათლების პროგრამების ნაცვლად სკოლებში შემოიღეს ისეთ ტრადიციულ ფასეულობათა განმამტკიცებელი პროგრამები, როგორებიცაა უბიწოება, ქორწინება და თავშეკავება, რაც გამოიხატება სექსუალური თავაშვებულობის, თამბაქოს, ალკოჰოლსა და ნარკოტიკებზე უარის თქმაში. ამ პროგრამების რეალიზაციაზე ყოველწლიურად გამოიყოფა 50 მლნ. დოლარი. ამან უკვე გამოიღო პირველი შედეგებიც: იმ შტატებში, სადაც ეს პროგრამები მოქმედებენ, არა თუ მხოლოდ შემცირდა აბორტების რიცხვი, არამედ ათჯერ იკლო ფეხმძიმობის შემთხვევებმა მოზარდ გოგონებში. ამერიკელები უბრუნდებიან ტრადიციული ოჯახის იდეალს, ხოლო ოჯახის ძირითად როლს ბავშვების აღზრდაში ხედავენ. ჩვენში კი, ეტყობა, დღესაც ჰყავს მომხრეები „სექსუალურ რევოლუციას“. ადამიანების სულებიდან იდევნება ისეთი ადამიანური ფასეულობები, როგორიცაა თანაგრძნობა, უბიწოება, მოყვასისა და სამშობლოს სიყვარული. მათ ადგილს იკავებს ეგოიზმი, კონკურენცია, მომხვეჭელობა, თავისუფალი სიყვარული, ლტოლვა ნებისმიერ ფასად მოპოვებული სიამოვნებისადმი.

მეცნიერები ჩიხში მოექცნენ


ძალზედ საინტერესო შედეგები მიიღეს რუსეთში პრაქტიკული მედიცინის სახელმწიფო კვლევითი ცენტრის ჯანმრთელობის სისტემური კვლევის ლაბორატორიის თანამშრომლებმა. ისინი სწავლობენ შობადობის კლებისა და მოსახლეობის რიცხობრიობის შემცირების პრობლემას. აღმოჩნდა, რომ ყოველივე ამის მიზეზებად არ გამოდგა არც ალკოჰოლიზმი, არც შიმშილი და წარმოიდგინეთ, არც ეპიდემიები, ასევე არც სიღატაკე, ნარკომანია და სტრესები. სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით არ მომხდარა ამ უბედურებათა იმდენად იმდენად მნიშვნელოვანი ზრდა უკანასკნელი ათწლეულის მანძილზე, რომელსაც შეეძლო მოსახლეობის ასეთი კატასტროფული კლებისათვის ბიძგის მიცემა. მეცნიერები ჩიხში მოექცნენ. მათ ხომ ყველა ცოდნა გამოიყენეს, რომელსაც ფლობს დღევანდელ დღეს თანამედროვე მედიცინა. როდესაც დარწმუნდნენ, რომ მატერიალურ-ეკონომიკური ფაქტორები აქ არაფერ შუაში იყო, გადაწყვიტეს, მიემართათ სულიერების სფეროსათვის. ლაბორატორიის ხელმძღვანელი, რუსეთის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი, მედ. მეცნ. დოქტორი იგორ გუნდაროვი რელიგიურ ლიტერატურას ჩაუჯდა.

- თავად მე მატერიალისტი ვარ - აღიარებს იგორ ალექსის ძე, მაგრამ ქრისტიანობა დიდი ხანია, რაც მაინტერესებს. მასში ვხედავ არა მხოლოდ რწმენას ღვთისადმი, არამედ ხალხურ სიბრძნესაც. რაც ბიბლიაშია მოთხრობილი, ეს ის განსჯაა, ის ინტუიცია და გმოცდილებაა, რომელიც საუკუნეების მანძილზე გამოიმუშავა კაცობრიობამ, რათა არსებობის ოპტიმალური წესები მოეწოდებინა. თუ გსურს გამართულად იცხოვრო - ამ წესების მიხედვით იცხოვრე.

ბიბლიის კითხვისას მეცნიერი წააწყდა ცნებას - მომაკვდინებელი ცოდვები. ეს ის ცოდვებია, რომელთაც ადამიანი სულიერი და ხორციელი სიკვდილისაკენ მიჰყავთ. ლაბორატორიის თანამშრომლებმა იწყეს ადამიანის ორგანიზმზე ე.წ. სასიკვდილო ცოდვების ფსიქოფიზიკური ზემოქმედების შესწავლა და მივიდნენ სენსაციურ დასკვნამდე: შობადობის შემცირებისა და სიკვდილიანობის გაზრდის ძირითადი მიზეზი განეკუთვნება სულიერ-ფსიქოლოგიურ მახასიათებელთა კატეგორიას. მომაკვდინებელი ცოდვები ადამიანის ცნობიერებას მასობრივი ინფორმაციის საშუალებათა გზით მიეწოდება და ორგანიზმში იწვევენ უარყოფით დისბალანსს, რის შედეგადაც ცუდად იკუმშება გულის კუნთი, იზრდება წნევა (აქედან ინფარქტებითა და ინსულტებით გამოწვეული სიკვდილიანობის მაღალი მაჩვენებელი).

30-იანი წლების „დიდი დეპრესიის“ პერიოდიდან ამერიკა უმცირესი დანაკარგებით გამოვიდა, რადგან ამერიკელებმა არ შეცვალეს თავიანთი სულიერი ფასეულობები. ჩვენში კი ეკონომიკურ სიდუხჭირეს დაერთო ფსიქოლოგიური და სულიერი რღვევა - ძალადობა ჩვენს მენტალიტეტზე. შავს თეთრი ეწოდა და გავრცელდა მასობრივი ინფორმაციის საშუალებთა გზით. ყველაფერი თავდაყირა დადგა.

რომელია ეს მომაკვდინებელი ცოდვები?


1. მწუხარება, უსასოობა. სიკეთისა და ბოროტების, ღირსებისა და უღირსების, კეთილშობილებისა და უგვანობის ცნებათა ნიველირებამ ადამიანები უსასოობაში ჩააგდო. ამჟამად ითელება ღირსება და აღზევებულია სულმოკლეობა. ყველაზე უზრუნველყოფილი და პატივცემული იმ „პროფესიის“ ადამიანები აღმოჩნდნენ, რომლებიც წინათ საძრახისად ითვლებოდა. ყოველივე, რაც ბოროტებად იყო მიჩნეული, ახლა სიკეთედაა საყოველთაოდ აღიარებული. ბოროტება დაუსჯელია.

2. ვერცხლისმოყვარეობა, მომხვეჭელობისკენ სწრაფვა. თეოლოგიის მიერ აღმოჩენილი კანონით, ადამიანში ამ ცოდვის მონება იწვევს ფსიქიკური მდგომარეობის იმგვარ ცვლილებებს, რომლის დროსაც ჰორმონები, კუნთები და ნერვები ჩვეულებრივისგან განსხვავებულად იწყებენ ფუნქციონირებას და ნეგატიური ზემოქმედებით ორგანიზმის ქსოვილებს შლიან.

3. სიძვა-მრუშობა, თავისუფალი სიყვარული. ქალწულობა - ძველმოდურია! შედეგი ამისა შიდსი (მისი ვირუსები ხომ როგორც საცერში, ისე გადიან რეზინის პრეზერვატივის ფორებს), უშვილო „პარტნიორები“, დანგრეული ოჯახები (სტატისტიკა ცხადყოფს, რომ სიკვდილიანობა დაუქორწინებელთა შორის მთელი ერთეულით სჭარბობს). უბიწოება და ზნეობრივი კანონები ყოველთვის იცავდნენ სიცოცხლეს (მომავალსაც).

4. ამპარტავნება, მრისხანება, ბოროტება, სიძულვილი. ეს ცოდვები მრავალი ბინძური დანაშაულის მიზეზად წარმოჩინდება ხოლმე...
მეცნიერებმა პირველად აღიარეს

დამტკიცდა, რომ სიკვდილიანობა ბევრადაა დაკავშირებული დანაშაულობებთან. მეცნიერთა მიერ მომზადებულ დიაგრამაზე სიკვდილიანობისა და დანაშაულობათა გამომსახველი მრუდების დინამიკა ერთმანეთს ძალზედ ემთხვევა. რა კავშირი უნდა არსებობდეს ავადმყოფობით გამოწვეულ სიკვდილიანობასა და მკვლელობსა და ტერაქტებს შორის? ერთი ხომ მეორის მიზეზი არ არის. განა შემთხვევის საქმე არაა, ვინ ინფარქტით აღესრულება, ვის მოკლავენ და ვინ ყულფში გაყოფს თავს?

სავარაუდოა, არსებობდეს მესამე ფაქტორი, ჩვენთვის უხილავი, რომელსაც ეს ორი მოვლენა ერთი მიმართულებით მიჰყავს - ამბობს იგორ ალექსის ძე. ე.ი. უნდა არსებობდეს რუხი კარდინალი, „ვიღაც, ან რაღაც, რომელიც ამღვრევს საზოგადოებრივ გონებას. ჩვენ ვთვლით, რომ ამ რუხ კარდინალს საზოგადოებაში გამეფებული ატმოსფერო წარმოადგენს“. მეცნიერ-მატერიალისტის ამ სიტყვების მოსმენისას არ შეიძლება არ გაგაჟრჟოლოს, რამეთუ მეცნიერებმა პირველად აღიარეს უხილავი თანამყოფობა იმ ძალისა, რასაც ქრისტიანობა ეშმას, ანუ სატანას უწოდებს. როგორც ჟანგბადით ღარიბ მღვრიე წყალში უჭირს თევზს არსებობა, ასევე უჭირს ადამიანსაც ცხოვრება მომაკვდინებელ ცოდვებით დამძიმებულ ატმოსფეროში მიუხედავად გარეგანი კეთილდღეობისა. ერის დემოგრაფიული პოტენციალის აღსადგენად საჭიროა საზოგადოების ცოდვიანი ატმოსფერო წმინდა, მადლმოსილი ატმოსფეროთი შეიცვალოს.

http://www.shemoqmedi.ge/index.php?option=com_content&view=article&id=2712&Itemid=48&lang=en

Комментариев нет:

Отправить комментарий