ღმერთი

ღმერთი

пятница, 21 февраля 2014 г.

ახალი მსოფლიო წესრიგი - გეგმების რეალიზაცია


მსოფლიო პროცესებს თუ გავაანალიზებთ, შეიძლება დაახლოებით ვივარაუდოთ ან გამოვთქვათ პროგნოზები, თუ როგორ განვითარდებიან მოვლენები მომავალში მსოფლიო მთავრობის დეგენერატების უგუნური ქმედებების შედეგად. ავტორი აქ არაფერს იგონებს, რადგან ყველა პროცესი აღებულია რეალური სამყაროდან, სადაც ისინი დღემდე მოქმედებენ. საეჭვო ამ მოვლენათა შემთხვევითობა უფროა ვიდრე მათი კანონზომიერება. მათ "ხელთქმნილებასა" და ზოგად ტენდენციებს თუ გავითვალისწინებთ, ავტორმა საკუთარ თავზე აიღო გამბედაობა ჩამოეყალიბებინა მომავალი მსოფლიოს მოდელი. როგორი იქნება მსოფლიო, თუკი საიდუმლო მთავრობა თავის ჩანაფიქრს აღასრულებს?1. კატასტროფების მატება


აქ შედის როგორც "ბუნებრივ-ტექნოგენური", ასევე სტიქიური უბედურებები. ეს არის მზარდი ეკოლოგიური დაბინძურება, ცუნამის ხელოვნური გამოწვევა, წყალდიდობები, მიწისძვრები და სხვა სტიქიური მოვლენები, რომელთა გამოწვევა გეოკლიმატური იარაღითაც შესაძლებელია.2. ეკონომიკური საბოტაჟის გაზრდა და გაღრმავება


ამისთვის გამოიყენება სამი "კ"-ს კავშირი ("კკკ"), ანუ კრიზისი, კრედიტები და კორუფცია. ჯერ აწყობენ კრიზისს, შემდეგ იძლევიან კრედიტებს "აღსადგენად", ბოლოს კი, კორუფციის დახმარებით, კრედიტები მმართველი წრეების ჯიბეში მიედინება. ამ კრედიტთა მხოლოდ ნაწილი მიდის "სოციალურ დანახარჯებზე", ანუ უბრალოდ იხარჯება. ეკონომიკის აღსადგენად, წარმოების გასაზრდელად კი აღარაფერი რჩება. შედეგად, ადგილობრივი მოსახლეობა კიდევ უფრო ღრმად ეფლობა ვალებში და პირდაპირ მონობისკენ მიექანება. ასეთ "მომწიფებულ" ქვეყანათა რიგს განეკუთვნებიან სამხრეთ ამერიკის სახელმწიფოები და აფრიკის ზოგიერთი ქვეყანა.3. ვაქცინაციაგაიზრდება ყოველგვარი სავალდებულო ვაქცინაციები, რომელიც გენოციდის ერთ ერთი ელემენტია. სამართლებრივი ნორმებით გათვალისწინებული იქნება მათი სავალდებულო შესრულება, რომლისადმი თავის არიდება დასჯად ქმედებად ჩაითვლება.4. სამედიცინო მომსახურეობის გაუარესება


სამედიცინო მომსახურეობის გაუარესების პირველი ეტაპი უფასოდან ფასიან მომსახურეობაზე გადასვლაა. ტრადიციული მედიცინის ჩარჩოებში მკურნალობა ძალიან ძვირი და უსარგებლო გახდება. ქვეყნების მასშტაბით, ვაქცინაციის გარდა, მასობრივი პროფილაქტიკური ღონისძიებები შეწყდება.5. ომები და ლოკალური სამხედრო კონფლიქტები


დედამიწის სხვადასხვა კუთხეში სამხედრო მოქმედებათა ესკალაცია გაიზრდება. განსაკუთრებული აქტიურობით წაჰკიდებენ ერთმანეთს მეზობელ სახელმწიფოებს. მასობრივი საინფორმაციო საშუალებები ისე აშუქებენ მსოფლიო მოვლენებს, რომ აქ კომენტარებიც კი ზედმეტია.6. კასტური სისტემის შემოღება


ანუ, როგორც ინდოეთშია, იქნება მმართველთა კასტა, სამხედროთა (პოლიციელთა) კლასი, ვაჭართა კლასი და... ყველა დანარჩენი. კასტებს შორის გადასვლა გამოირიცხება. რა ღონისძიებებს მიმართავენ დღეს ამ მიმართულებით? ამის თქმა ძნელია, რადგან კასტების შემოღება ჯერ კიდევ მომავლის საქმეა, რომელიც უდიდეს სახსრებს მოითხოვს. ჯერ ჯერობით მიმდინარეობს დაყოფა სოციალურ ფენებად, მოგვიანებით შემოიღებენ კანონთა არჩევით დამოკიდებულებას ადამიანებთან. ეს პრინციპი ახლაც მოქმედებს, ანუ სხვადასხვა ადამიანი სხვადასხვაგვარად ისჯება. ფაქტობრივად განსხვავებულ სოციალურ და ეროვნულ წარმომადგენლობათა მიმართ განსხვავებული კანონები გამოიყენება. შეადარეთ თეთრკანიანის მიერ ზანგის მოკვლა აშშ-ში და პირიქით; ან ებრაელის მიერ გოის (გოიმის) მოკვლა და პირიქით. რაღა შორს წავიდეთ, იმავე რუსეთში, ავიღოთ რუსის მიერ კავკასიელის მოკვლა და პირიქით (ცხადია, რუსის სასარგებლოდ... - რედ.). ყველანი ღებულობენ განსხვავებულ სასჯელს. აქედან ნარნარად გადავდივართ მე-7 პუნქტზე.7. ერთაშორის კონფლიქტთა გაღვივება


აქ მეტად მარტივი კანონი მოქმედებს: რაც უფრო უძლური და უგუნურია ჩამოსული ხალხი, მით უფრო დიდ მხარდაჭერას ღებულობს ხელისუფლებისგან. რუსეთში ეს არის რუსებისა და კავკასიელების დიქოტომია, უკრაინაში (რუსულად მოლაპარაკეთა და უკრაინულად მოლაპარაკეთა დიქოტომია), აშშ-სა და სამხრეთ აფრიკაში: თერთკანიანებისა და შავკანიანების დიქოტომია. ამ პუნქტს შეიძლება კიდევ მივამატოთ კონტროლირებადი და სპეცსამსახურების მიერ წაქეზებული ანტისემიტიზმი, სხვა ექსტრემისტულ-ნაციონალურ გამოვლინებებთან ერთად, რომელთა აფეთქების შემდეგ იწყება "ჭანჭიკების მოჭერა", რაც ძირითადად ადგილობრივი მოსახლეობის (და არა მარტო ადგილობრივი მოსახლეობის - რედ.) ზურგზე გადადის.8. განათლების ხარისხის გაუარესება


მომავალში, სკოლებში ძალზედ მცირე ცოდნას მისცემენ და ყოველგვარ ცონდას გამოყენებითი ხასიათი ექნება. დაივიწყეთ ასტრონომია, ქიმია, ფიზიკა, გეომეტრია, ალგებრა. სხვათა შორის, ასტრონომია უკვე ამოიღეს საშუალო სკოლის პროგრამიდან (რუსეთში - რედ.). სკოლა ჩამოაყალიბებს მონის მყარ კომპლექსს და მოზარდებს ასწავლის მონურ მორჩილებას (ამით ხომ არ არის განპირობებული საქართველოს სკოლებში პოლიციურ-ზედამხედველობითი აპარატის, "მანდატურების" ამოქმედება? - რედ.). სკოლები სხვადასხვაგვარი და კასტობრივი იქნება. ყველაზე საუკეთესო საშუალო განათლება მმართველთა კასტას ექნება; ხოლო უმაღლესი განათლება უდაბლესი კასტისთვის საერთოდ მიუწვდომელი იქნება.

სასკოლო განათლების დეგრადაციის მაგალითები უხვადაა. ეს არის ერთიანი სახელმწიფო გამოცდა (მრავალ ქვეყანაშია დამკვიდრებული - რედ.) და ტრადიციული გამოცდებისა და დაფასთან გამოძახების ნაცვლად, ტესტური კონტროლის მნიშვნელობის ამაღლება (ეს პრაქტიკაც უკვე მრავალ ქვეყანაში დამკვიდრებული ფაქტია - რედ.). ეს არის აგრეთვე ისეთი პროფილშეცვლილი განათლება, როდესაც მოსწავლეებს უფრო ფაქტების დაზუთხვას ასწავლიან, ვიდრე ფიქრსა და განსჯას, რითაც გაბნეული ფაქტების შეკოწიწება და ლოგიკური დაკავშირება შეეძლებოდათ. ნაწილობრივი და ფასიანი განათლება ერთ ერთი ბოლო ინიციატივაა (მაგ.: რუსეთში - რედ.); ანუ, რაღაც საგნები უფასო და სავალდებულო იქნება, რომელიღაცა კი ფასიანი, მაშასადამე, არა ყველასთვის, რადგან ეს საგნები ხელმისაწვდომი იქნება საშუალო მოქალაქის ცხოვრების დონის შესაბამისად. აქ უკვე ნაკლებად უზრუნველყოფილ ფენათა გამოხშირვის პროცესი იწყება.9. საზოგადოების მორალური გარყვნა


ეს არის ნარკოტიკების, ჰომოსექსუალიზმის, სქესობრივი აღვირახსნილობის, ძალადობის პროპაგანდა (ყოველივე ამის გავრცელება მეტად მოხერხებულია მასმედიისა და შოუ-ბიზნესის მეშვეობით - რედ.). ერთის სიტყვით, უკვე მიმდინარეობს ყოველგვარ ადამიანურ ვნებათა პოპულარიზაცია. ამის შედეგად საზოგადოება ეძლევა ისეთი ღირებულებების ოსტრაკიზმს (ფართო აზრით - ზიზღი, მიუღებლობა, გარემომცველი საზოგადოების მხრიდან დაცინვა - რედ.), როგორიცაა ადამიანის ღირსება, ქალწულობის ინსტიტუტი, პატიოსნება, ურთიერთდახმარება, თანადგომა, მეგობრობა, ერთგულება, ოჯახის სიწმინდე და სხვა. ოსტრაკიზმი ძირითადად მიმართულია მოზარდი თაობის წინააღმდეგ, რადგან უფროსი თაობა უკვე აღზრდილია ძველ, ტრადიციულ და ჭეშმარიტ ღირებულებებზე და გარყვნილების ზეგავლენის წინაშე უფრო მდგრადია.10. ტრადიციული ოჯახის ნგრევა


მთავარი ტორპედო, რომელსაც მსოფლიო მთავრობა ყველაზე შენარჩუნებულ და საზოგადოდ პატივდებულ ინსტიტუტს უმიზნებს, არის ოჯახი. ამის წინააღმდეგ მათ მოიფიქრეს ე. წ. იუვენალური იუსტიცია. ანუ, იმ მშობლებს, ვინც ვნებათა მოძალებისა და გარემომცველი საზოგადოების გამრყვნელი ზეგავლენისგან საკუთარი შვილების დაცვას მიელტვის - შვილებს წაართმევენ და მათ "სწორი" აღზრდისთვის ჰომოსექსუალისტთა და პედოფილთა ოჯახებს გადასცემენ.

გარდა ამისა, გამოგონილი მიზეზებით მშობლებს წაართმევენ ჯანსაღ ბავშვებს ტრანსპლანტოლოგიის საჭიროებისთვის. იუვენალური იუსტიცია ძალზედ ძლიერი იარაღია მშობლების დასასანტაჟებლად, მათ დასაშინებლად, რომ ჩამოერთმევათ მშობლის უფლება. მომავალში შეიქმნება სისტემა, როდესაც პოლიტიკურად არასაიმედო პირებს შვილებს დაბადებისთანავე წაართმევენ. შესაძლოა მატერიალური კომპენსაციის ფასადაც კი, რაც ახალი სიცოცხლის შექმნის ღვთაებრივ აქტს კიდევ უფრო გაუთანაბრებს ჩვეულებრივ წარმოებას.
11. ტრანსპლანტოლოგიის გავრცელება


მმართველი კასტისთვის ორგანოთა გადანერგვის ოპერაციები ძალზედ გახშირდება. ადამიანურ "მასალას" იუვენალური იუსტიცია ბაზარს მიაწვდის მშობელთათვის უმიზეზოდ წართმეული შვილების ხარჯზე, შემდგომ კი შეიქმნება სპეციალური ფერმები ბავშვების გასაზრდელად, რომელთაც ერთი მიზანი - ორგანოთა დონორობა ექნებათ. ასე, რომ ფილმი "კუძული" უაზრო ფანტაზია როდი გახლავთ (იგულისხმება ამერიკული ფილმი The Island. (2005 წ. ჟანრი: ფანტასტიკა, ტრილლერი. რეჟ.: მაიკლ ბეი (Michael Bay)). იხ. სურ. ქვემოთ). სხვათა შორის, აქა იქ გამოჩნდა ცნობა, რომლის მიხედვითაც ჰოლანდიასა და დანიაში უკვე არსებობენ ორგანოთა მიმწოდებელი დონორი ბავშვების არალეგალური ფერმები.
12. ევთანაზიის გავრცელებადაიწყება უიმედო სნეულდა "დაძინება", შემდეგ ეს პროცესი მოხუც ადამიანებზე, პენსიონერებსა და უბრალოდ ქრონიკულ ავადმყოფებზეც გავრცელდება, რომელთაც მკურნალობისა და ჯანმრთელობის შენარჩუნების სახსრები არ ექნებათ. მსოფლიო მთავრობას ზედმეტი მჭამელები არ სჭირდება, ანუ ისინი, ვინც ხნოვანების ან ინვალიდობის გამო არ მუშაობს და მხოლოდ იკვებება. სრულიად შესაძლოა მომავალში მიწას მხოლოდ რჩეულები მიაბარონ დანარჩენებს ალბათ ერთგვარ ცილოვან ემულგატორებად გადაამუშავებენ, რომელსაც ან ნახირს შეაჭმევენ, ან კიდევ უდაბლეს, არარჩეულ კასტას, რომელიც თავისი ღირსებითა და საზოგადოებრივი მდგომარეობით ნახირს გაუთანაბრდება.
13. გოების ქვეყნებში საკვები პროდუქტების წარმოების შეწყვეტაქვეყანა, რომელსაც თვითონ შეუძლია საკუთარი თავის რჩენა და ამისთვის თითქმის ყველა საჭირო პროდუქტის წარმოება, ჭეშმარიტად დამოუკიდებელია. ამიტომაც, ამგვარ დამოუკიდებლობას ბოლო მოეღება. საბოლოო ჯამში საკვები პროდუქტების წარმოება შეწყდება და მოსახლეობის საკვები პროდუქტებით მომარაგება იმპორტს დაეყრდნობა (გოი ქვეყნებისთვის კი ამგვარ საკვებს, რომლებიც გატენილია ემულგატორებით, განვითარებული ქვეყნები აწარმოებენ - რედ.).გარდამავალ ვარიანტად, სახელმწიფო და ფერმერული მეურნეობების გაპარტახება, მათ ნაცვლად კი ტრანსნაციონალური კომპანიების შემოსვლა იგეგმება. ფერმერთა გაკოტრების საქმეს ბრწყინვალედ დააგვირგვინებს გენმოდიფიცირებული თესლი (ჩვენთან აპრობირებული სიმინდის გენმოდიფიცირებული თესლი ამის საუკეთესო დასტურია - რედ.), რომელიც მომავალ სეზონზე უკვე აღარ იძლევა მოსავალს, ანუ თესლი, რომელიც გმო (გენმოდიფიცირებული ორგანიზმი - რედ.) კულტურებიდან იყო აღებული, უნაყოფოა. ამასთან ეს თესლი ჯერ კიდევ დაცულია საავტორო უფლებით, ამდენად გამოდის, რომ ამგვარი თესლის მიღების ერთადერთი გზა მონოპოლისტისგან მისი შესყიდვაა. იმ შემთხვევაშიც კი თუ ფერმერები პრინციპულად არ გამოიყენებენ გმო-თესლს, ეს პრინციპულობა მათ მაინც ვერ უშველით. ჯვარედინა დამტვერვით მათი ნორმალური კულტურები თანდათანობით დაექვემდებარებიან მუტაციას და გმო-კულტურებად გარდაიქმნებიან. გმო პროდუქტების მავნებლობის შესახებ ლაპარაკიც კი ზედმეტია, ეს ექსპერიმენტალურადაც კი დამტკიცებულია. გმო პროდუქტების გამოყენების შედეგად, მეორე და მესამე თაობები უნაყოფონი ხდებიან.გარდამავალ ვარიანტად, სახელმწიფო და ფერმერული მეურნეობების გაპარტახება, მათ ნაცვლად კი ტრანსნაციონალური კომპანიების შემოსვლა იგეგმება. ფერმერთა გაკოტრების საქმეს ბრწყინვალედ დააგვირგვინებს გენმოდიფიცირებული თესლი (ჩვენთან აპრობირებული სიმინდის გენმოდიფიცირებული თესლი ამის საუკეთესო დასტურია - რედ.), რომელიც მომავალ სეზონზე უკვე აღარ იძლევა მოსავალს, ანუ თესლი, რომელიც გმო (გენმოდიფიცირებული ორგანიზმი - რედ.) კულტურებიდან იყო აღებული, უნაყოფოა. ამასთან ეს თესლი ჯერ კიდევ დაცულია საავტორო უფლებით, ამდენად გამოდის, რომ ამგვარი თესლის მიღების ერთადერთი გზა მონოპოლისტისგან მისი შესყიდვაა. იმ შემთხვევაშიც კი თუ ფერმერები პრინციპულად არ გამოიყენებენ გმო-თესლს, ეს პრინციპულობა მათ მაინც ვერ უშველით. ჯვარედინა დამტვერვით მათი ნორმალური კულტურები თანდათანობით დაექვემდებარებიან მუტაციას და გმო-კულტურებად გარდაიქმნებიან. გმო პროდუქტების მავნებლობის შესახებ ლაპარაკიც კი ზედმეტია, ეს ექსპერიმენტალურადაც კი დამტკიცებულია. გმო პროდუქტების გამოყენების შედეგად, მეორე და მესამე თაობები უნაყოფონი ხდებიან.14. ურბანიზაციასრული და მოსახერხებელი გაკონტროლებისთვის მოსახლეობა მოთავსებული იქნება ქალაქებსა და მის განაპირა ზონებში. გასაგებია, რომ ჯოხით და მათრახით ქალაქში არავის შერეკავენ. უკვე ხდება სოფლების დაფინანსების ეტაპობრივი შემცირებები, რის შედეგადაც იქ ინფრასტრუქტურა არ ვითარდება (ავიღოთ თუნდაც დაცარიელებული ქართული სოფლები - რედ.). ამიტომაც, სოფლებიდან ქალაქში მიგრაციას ბუნებრივ მოვლენად ჩათვლიან.15. კვების პროდუქტების კერძო წარმოების აკრძალვაროგორც პირადი მოხმარებისთვის, ასევე გასაყიდად, კერძო პირებს კვების პროდუქტების წარმოებას აუკრძალავენ. არ გჯერათ? მოდი, სცადეთ მაგალითად, აშშ-ში ახალმოწველილი რძე დალიოთ. გასაგებია, რომ ამგვარ პროდუქტზე აკრძალვა უცებ არ შემოვა, არამედ თანდათანობით, 13-ე და 14-ე პარაგრაგების (იხ. ზემოთ) ზრდის შესაბამისად.

მოქალაქეები შეწყვეტენ პროდუქტების წარმოებას, რადგან ყველანი ქალაქში გადასახლდებიან და იქ იმუშავებენ. ქალაქის ცხოვრების რიტმი, დროის უკმარობა, იაფფასიანი გმო პროდუქტების სიჭარბე, რომელსაც ტრანსნაციონალური კორპორაციები ქმნიან, პროპაგანდა საკუთარ მიწაზე შრომის არაპრესტიჟულობის შესახებ და იმ აღმზრდელობითი სქემის დარღვევა, რითაც შრომისა და მიწისადმი სიყვარული შვილებს მშობლებისგან გადაეცემათ, შექმნის უდავო პირობებს იმისთვის, რომ მინიმუმამდე დავა ეკოლოგიურად სუფთა და ჯანმრთელობისთვის სასარგებლო პროდუქტების წარმოება, განსაკუთრებით კერძო სექტორში. ხოლო ვისაც საკუთარ ნაკვეთზე პროდუქტები მოჰყავს (ვთქვათ, ბოსტნეული - რედ.) გარშმომყოფთა საყოველთაო დაცინვის ობიექტები გახდებიან. სოფლის პროდუქტების წარმოება არაპრესტიჟული და "არაელიტური" საქმიანობა გახდება. როდესაც კერძო ნაკვეთებზე კვების პროდუქტების მწარმოებელ ადამიანთა რაოდენობა არასაშიშ მინიმუმამდე დავა, მომდევნო ეტაპზე სხვადასხვა სახის შეზღუდვები დაწესდება, მათ შორის კვების პროდუქტების წარმოების სრული აკრძალვა.
16. ტერორიზმის შემდგომი გავრცელება


ვახსენებთ იმასაც, რომ თითქმის ყველა ტერორისტული აქტის უკან სპეცსამსახურები (Mossad, CIA, КГБ და ა. შ.), რომლებიც ტერორიზმის დახმარებით მსოფლიოში შიშის ატმოსფეროსა და მეზობელ ერებს შორის სიძულვილს თესავენ. თითქმის ყველა ავიაკატასტროფებისა და მნიშვნელოვანი ტერაქტების უკან ეს სამსახურები დგანან.


17. თავისუფლების შეზღუდვა


ხელოვნურად შექმნილ ტერორიზმთან ბრძოლის საბაბით შეიზღუდება მთელი რიგი დემოკრატიული უფლებები და თავისუფლებაც. გაძლიერდება პირადი ინფორმაციის შეგროვების ტექნოლოგია, სახელმწიფო და სხვა ორგანოთა ჩარევა მოქალაქეთა პირად ცხოვრებაში. თავის მხრივ ამას ხელს შეუწყობს მასობრივი ინფორმატიზაცია. სახელმწიფო წაახალისებს მოქალაქეთა მხრიდან ჯაშუშობას, ურთიერთ დასმენას და ა. შ. მეტიც, დამნაშავე მოქალაქეებზე ინფორმაციის მიუწოდებლობაზე სასჯელიც კი დაწესდება (ეს პრინციპები საქართველოში უკვე მოქმედებს - რედ.).18. ახალგაზრდობის მოხიბლვა კომპიუტერული ტექნოლოგიებითმობილური ტელეფონები, კომუნიკატორები, ინტერნეტი და ა. შ. იქამდე მიიყვანს საქმეს, რომ ამ მოწყობილობათა მფლობელები, მათ გარეშე დარჩენის შემთხვევაში, დიდ დისკომფორტში აღმოჩნდებიან. მთავრობას კი კიდევ ერთი მეთოდი ეძლევა მოქალაქეთა თვალყურის სადევნებლად, საკუთარი მსოფლმხედველობისა და გემოვნების საკარნახოდ. მობილური ტელეფონები უკვე დღეს ასრულებენ პერსონალური "შუქურას" მოვალეობას, რომლის მიხედვითაც შესაძლებელია ნებისმიერი მფლობელის კოორდინატებისა და ადგილმდებარეობის განსაზღვრა. პერსპექტივაში, შეიძლება ისეც მოხდეს, რომ თქვენი მობილური ტელეფონი მუდმივად გადასცემს თქვენს კოორდინატებს GPS მოდულის დახმარებით, კამერა თვითნებურად გადაიღებს და გადასცემს ფოტოსურათებს, მიკროფონი თვითონ ჩაირთვება, ჩაწერს და გადაასცემს ჩაწერილ ხმებსა და იმ ლაპარაკს, რომელიც ხელისუფლებისთვის გარკვეულ ინტერესს წარმოადგენს.19. შეტევა გამოჯანმრთელების ალტერნატიულ წყაროებზეამ საქმეშიც მთელს პლანტას აშშ უსწრებს. ეს ქვეყანა საცდელი პოლიგონია ყოველგვარი მასონური ექსპერიმენტებისთვის, რომელთაც შემდეგ მსოფლიო მთავრობა მთელს დედამიწაზე დანერგავს. დაივიწყებენ სამკურნალო ბალახებს, სამკურნალო მარხვას, სასარგებლო დიეტას, გამაჯანსაღებელ ვარჯიშებსაცა კი. ხოლო ჯიუტები, განსაკუთრებით კი ალტერნატიული გამაჯანსაღებელი საშუალებების გამავრცელებლები, კომპრომეტირებულ იქნებიან და მათ მიმართ სისხლის სამართლის კოდექსსაც გამოიყენებენ. ხოლო რასაც ვერ ამოიღებენ ისე დაამახინჯებენ, რომ მოხმარებისთვის უვარგისი გახდება. ფიზკულტურა, სკოლის დონიდან დაწყებული, გამთანგველ ვარჯიშად გადაიქცევა.20. მოსახლეობის ჩიპიზაციამოსახლეობის სრული კონტროლის განსახორციელებლად მოქალაქეებს ჯერ უნივერსალურ ბარათებს დაურიგებენ, რომლებზეც დატანებული იქნება მთელი მათი პერსონალური ინფორმაცია (საანკეტო მონაცემები, დაავადების ისტორია, საბანკო ანგარიშები, მრავალ სისტემასთან, მათ შორის, საკუთარ საცხოვრებელ სახლთან დამაკავშირებელი კოდები და სხვა).

მოგვიანებით, ბარათებს კანქვეშა ჩიპებით შეცვლიან, რითაც მოქალაქეთა თვალთვალი უკვე სპეციალური, ორბიტალური თანამგზავრების მეშვეობით განხორციელდება. ნებისმიერი დანაშაულისთვის, რომელსაც მოქალაქე ჩაიდენს, ხელისუფლებას შესაძლებლობა ექნება, დანაშაულის სიმძიმის მიხედვით, დროებით გამორთოს ის ყოველგვარ მაცოცხლებელ და საჭირო სისტემას. ამიტომაც, ყოველგვარი ჯგუფური დანაშაულობა შეუძლებელი გახდება. "დაუმორჩილებელთა" და "მეამბოხეებს" უბრალოდ "ჟანგბადს გადაუკეტავენ".21. ბიბლიოთეკური საქმის ლიკვიდაცია და არაელიტური კასტების ცოდნისგან მოწყვეტა


ინტელექტუალური ნაპრალი ელიტასა და უბრალო მოქალაქეებს შორის დროთა განმავლობაში გაიზრდება. განათლების მიღების ხარისხის დაქვეითების გარდა, შესამჩნევი იქნება საზოგადოებრივი ბიბლიოთეკების შემცირების ტენდენცია (არა მარტო ბიბილიოთეკების, წიგნის მაღაზიებისაც. ვისაც თუნდაც 10 წლის წინანდელი თბილისი და მისი წიგნის მაღაზიები ახსოვს, ახლა დაუყვეს ქალაქს და დაითვალოს მათგან რამდენი დარჩა - რედ.). ხოლო არსებული ბიბლიოთეკები ჩვეულებრივ მოკვდავთათვის მიუწვდომელი იქნება. ამჯერად ამ პროცესს შეგვიძლია დავაკვირდეთ ონლაინ ბიბლიოთეკების შემცირებით. ცოდნის წინააღმდეგ შეტევა იდეოლოგიური ნიშნითა და ე. წ. საავტორო უფლებების დაცვის დახმარებით განხორციელდება. პრაქტიკულად, შეიქმნება კიბერპოლიცია, რომელიც ავტომატურად მიადევნებს თვალს, რას კითხულობენ მოქალაქეები. სრულიად რეალურია სიტუაცია, როდესაც რომელიმე მსხვილი ფირმა გამოისყიდის საავტორო უფლებებს რუსული ლიტერატურის კლასიკოსთა ნაწარმოებებზე და მათი ქსელში პოვნა შეუძლებელი იქნება.22. მოსახლეობის ნარკოტიზაცია


 

იმისთვის რათა მოსახლეობა ბრმად მისდევდეს მსოფლი მთავრობის ყოველგვარ ნაბოდვარს და ვერ შეძლოს ლიბრის გადახდა თვალთაგან, გავრცელდება და სახელმწიფო დონეზე წახალისდება სხვადასხვა ნარკოტიკული საშუალებები. წამალსა და ნარკოტიკს შორის ზღვარი თანდათანობით წაიშლება. მოქალაქეები იძულებულნი იქნებიან ერთიც და მეორეც ექიმის რეცეპტით მიიღონ.23. ძალოვანი სტრუქტურების როლის გაძლიერება"დემოკრატიის" განვითარების კვალად, ამგვარ ძალადობრივ "გაბედნიერებას" სულ უფრო და უფრო მეტი მოწინააღმდეგე გამოუჩნდება. ამიტომაც, პროტესტის პარალელურად რეპრესიის ორგანოებიც გაძლიერდებიან, როგორც რაოდენობრივად, ასევე ხარისხობრივადაც. არც თუ დიდი ხნის წინათ, საბჭოთა კავშირში, შინაგან საქმეთა ორგანოების რაოდენობრივი შემადგენლობა ბევრად უფრო მცირე იყო, ვიდრე ახლანდელისა. დღეს მილიციის პოლიციად გადარქმევით მზადდება შინაგან საქმეთა ორგანოების ძირებული რეფორმაცია. ძირითადი რეპრესიული პოზიციები ჯერაც დაფარულია და მოგვიანებით, ყოველგვარი ხმაურის გარეშე შემოვა.

აი, ასეთია უახლოესი მომავალი. თუ რომელიმე თქვენგანი არ ეთანხმება აქ ჩამოწერილ თუნდაც ერთ პუნქტს, მოგვწერეთ, არ მოგერიდოთ. ჩვენი რედაქცია მოხარული იქნება თუ რომელიმე საკითხში მაინც შეცდება, მაგრამ ფაქტები ულმობელია, ისინი ყოველი პუნქტის რეალობას ადასტურებენ!24. ნაღდი ანგარიშსწორების (ფულის) თანდათანობითი შეცვლა და ლიკვიდაციაძველი მონეტებისა და ოქროს შენახვა კანონგარეშედ გამოცხადდება. თუმცა ეს თანდათანობით განხორციელდება. მთავარია რაც შეიძლება პოპულარული გახადონ უნაღდო ანგარიშსწორება, კერძოდ გადახდის ელექტრონული ფორმა.
apocalypse.ge

Комментариев нет:

Отправить комментарий