ღმერთი

ღმერთი

суббота, 12 октября 2013 г.

მზაკვრობა არის სამართლიანობის გარყვნა,

გონების განდიდება, საკუთარი თავის ამაოდ გამართლება - კეთილი განზრახვის მომიზეზებით, ცრუ ფიცი, ორაზროვანი სიტყვა, გულდახურულობა, პირფერობის უფსკრული, სიცრუის ჩვეულება, ბუნებად გადაქცეული თვითგანდიდება, სიმდაბლის მოწინააღმდეგე, სინანულის ნიღაბი, გლოვისაგან განშორება, ის აღსარების წინააღმდეგ მებრძოლია, თვითრჯულობაში განმტკიცებული, დაცემის მიზეზი, დაცემულის აღდგომის დამაბრკოლებელი, თავხედური ღიმილი მხილებისას, უგუნური ჩივილი, თვალთმაქცური ღვთისმოსაობა, ერთი სიტყვით - ის ეშმაკეული ცხოვრებაა.


წმ. იოანე სინელი(კიბისაღმწერელი)

P.S. როგორi ზუსტი ნათქვამია.

Комментариев нет:

Отправить комментарий