ღმერთი

ღმერთი

среда, 26 июня 2013 г.

ფოკუსი.

ფოკუსი 1 [ლათ. focus კერა] - 1. (ფიზ.). გარდატეხილი ან არეკლილი სხივების გადაკვეთის წერტილი.
2. წერტილი, რომელშიც ფოტოგადაღების დროს საგანი მაქსიმალურად მკაფიო გამოსახულებას იძლევა.
3. (მედიც.). ანთებითი პროცესის კერა.
4. (მათემ.). მრუდებში: მუდმივი წერტილი, რომელსაც აქვს განსაკუთრებული თვისებები ნებისმიერ წერტილებთან შეპირისპირებით.
5. (გადატ.). რისამე შუაგული, ცენტრი.


ფოკუსი2 [გერმ. Hukuspokus] - 1. მარჯვე ილეთი, ტრიუკი, რაც თვალს ატყუებს და მაყურებლის განცვიფრებას იწვევს მოჩვენებითი ზებუნებრიობით; დამყარებულია ხელის სიმარდეზე, მოქნილობაზე, რაიმე კანონზომიერების ცოდნაზე.
2. ხრიკი, ფანდი, ოინი.

Комментариев нет:

Отправить комментарий