ღმერთი

ღმერთი

суббота, 27 июля 2013 г.

ფსალმუნნი 111.112.113.114.115.

ძველი აღთქმა

ფსალმუნნი

ფსალმუნი 1111. ადიდეთ უფალი. ნეტარ არს კაცი მოშიში უფლისა, მის მცნებათა ფრიად მოყვარული.

2. ძლიერი იქნება ქვეყნიერებაზე შთამომავლობა მისი. მართალთა თაობა დაილოცება.

3. სიუხვე და სიმდიდრეა მის სახლში და მისი სიმართლე მარადიულია.

4. ამოაბრწყინებს სიბნელეში შუქს, გულწრფელთათვის მოწყალე, შემბრალე და მართალი.

5. კარგია კაცი მოწყალე და გამსესხებელი - გამრთულად ილაპარაკებს სამართალში.

6. რადგან უკუნისამდე არ წაბორძიკდება; საუკუნოდ გასახსენებლად იქნება მართალი.

7. ცუდი ამბისა არ შეეშინდება; მტკიცეა მისი გული, მინდობილია უფალზე.

8. იმედნეულია გული მისი; არ შეშინდება, ოდეს იხილავს თავის მტრებს.

9. გაანიავა, მისცა ღატაკებს; მისი სიმართლე მარადიულია, მისი ღირსება ამაღლდება დიდებით.

10. ბოროტი ნახავს და განრისხდება, კბილებს დააღრჭენს და დადნება; ბოროტეულთა საწადელი წარიხოცება.ფსალმუნი 112


1. ადიდეთ უფალი! ადიდეთ, მორჩილნი უფლისა, ადიდეთ უფლის სახელი!

2. იყოს სახელი უფლისა კურთხეული ამიერიდან უკუნისამდე.

3. მზის აღსავლიდან დასავალამდე განდიდებულია სახელი უფლისა.

4. მაღალია ყველა ხალხზე უფალი, ცათა მაღლაა მისი დიდება.

5. ვინ არის, ვითარცა უფალი, ღმერთი ჩვენი, მაღლა დამკვიდრებული?

6. დაბლა მჭვრეტელი, რომ ხედავდეს ცას და ქვეყანას,

7. წამოაყენოს მტვრიდან საწყალი, სანაგვიდან აღამაღლოს ღატაკი.

8. რათა დასვას დიდებულებთან, თავისი ხალხის დიდებულებთან.

9. უშვილოს სახლში დაამკვიდროს დედად, რომელიც ხარობს თავის შვილებით. ადიდეთ უფალი!ფსალმუნი 113


1. როდესაც გამოვიდა ისრაელი ეგვიპტიდან, სახლი იაკობისა უცხოენოვან ხალხისაგან,

2. გახდა იუდა მისი სიწმიდე, ისრაელი - მისი სამფლობელო.

3. ზღვამ დაინახა და გაიქცა, იორდანე უკან გაბრუნდა.

4. მთები აცეკვდნენ ერკემლებივით, ბორცვნი - კრავებივით.

5. რა დაგემართა, ზღვაო, რომ გაიქეცი, და იორდანევ, უკან რომ გაბრუნდი?

6. მთებო, რას ცეკვავთ ერკემლებივით და ბორცვებო, კრავებივით?

7. უფლის წინაშე ძრწოდე, დედამიწავ, იაკობის ღმერთის წინაშე,

8. რომელმაც გადააქცია კლდე წყალსატევად, კაჟი - წყაროს წყლად.

9. ჩვენ არა, უფალო, ჩვენ არა, არამედ შენს სახელს მიაგე დიდება შენი წყალობით, შენი ჭეშმარიტეაით.

10. რატომ თქვან წარმართებმა: სად არის ღმერთი მათი?

11. ხოლო ჩვენი ღმერთი ზეცაშია; ყოველივე, რაც სურდა, მოიმოქმედა.

12. მათი კერპები ვერცხლი და ოქროა, ადამიანთა ხელით შექმნილი.

13. პირი აქვთ და ვერ ლაპარაკობენ, თვალები აქვთ და ვერ ხედავენ.

14. ყურები აქვთ და არ ესმით, ცხვირი აქვთ და ვერ იყნოსავენ.

15. ხელები აქვთ და ვერაფერს ეხებიან, ფეხები აქვთ და ვერ დადიან, ხმას ვერ გამოსცემენ თავიანთი ხორხიდან.

16. მათ დაემსგავსებიან მათი გამკეთებლები, ყველა, ვინც მათზეა მინდობილი.

17. ისრაელო, მიენდე უფალს - შემწე და ფარია ის.

18. აარონის სახლო, მიენდე უფალს - შემწე და ფარია ის.

19. მოშიშნო უფლისა, მიენდეთ უფალს - შემწე და ფარია ის.

20. უფალს ვახსოვართ - გვაკურთხებს; აკურთხებს ისრაელის სახლს, აკურთხებს აარონის სახლს.

21. აკურთხებს უფლის მოშიშებს - პატარებს დიდებთან ერთად.

22. დაე, შეგმატოთ უფალმა თქვენ, თქვენ და თქვენს შვილებს.

23. კურთხეული ხართ უფლის მიერ, ცისა და ქვეყნის შემოქმედის მიერ,

24. ცა-ცად უფლისათვის, ხოლო ქვეყანა მისცა ადამის ძეთ.

25. არათუ მკვდრები აქებენ უფალს და ან ყოველი ქვესკნელს შთასული,

26. არამედ ჩვენ ვადიდებთ უფალს ამიერიდან უკუნისამდე. ადიდეთ უფალი!ფსალმუნი 114


1. მიყვარს, რომ ისმენს უფალი ჩემს ხმას, ჩემს ვედრებას.

2. რომ მომაპყრო ყური და ჩემი დღენი მოვუხმობ მას.

3. გარს შემომერტყნენ სასიკვდილო ტკივილები, ჯოჯოხეთის სატანჯველი მომადგა მე, გაჭირვება და მწუხარება ვპოვე.

4. და სახელს მოვუხმობ უფლისას; გევედრები, უფალო, გადაარჩინე სული ჩემი.

5. მოწყალეა უფალი და მართალი, და შემბრალეა ღმერთი ჩვენი.

6. იცავს უფალი გულუბრყვილოებს; დავუძლურდი და მან მიშველა მე.

7. დაბრუნდი, სულო ჩემო, შენს განსასვენებელში, რადგან უფალმა კეთილი მოგაგო შენ.

8. რადგან შენ იხსენი სული ჩემი სიკვდილისაგან, თვალი ჩემი - ცრემლისაგან, ფეხი ჩემი - წაბორძიკებისაგან;

9. ვივლი უფლის წინაშე ცოცხალთა ქვეყანაში.
ფსალმუნი 115


1. მწამდა, როცა ვიტყოდი: გავიტანჯე ფრიად.

2. ვთქვი ჩემი აჩქარებისას: ყოველი კაცი ცრუა.

3. რით გადავუხადო უფალს ყოველივე, რაც მე მომიზღო?

4. თასს შეწევნისას ავიღებ და უფლის სახელს წარმოვთქვამ.

5. ჩემს აღთქმებს უფლისადმი შევასრულებ მთელი მისი ხალხის წინაშე.

6. მძიმეა უფლის თვალში სიკვდილი მისი წმიდანებისა.

7. გევედრები, უფალო, რადგან მე მორჩილი ვარ შენი; მორჩილი ვარ შენი, ძე შენი მხევლისა; გახსენი ჩემი ბორკილები.

8. შენ შემოგწირავ ქების შესაწირავს და უფლის სახელს მოვუხმობ.

9. ჩემს აღთქმებს უფლისადმი შევასრულებ მთელი მისი ხალხის წინაშე.

10. უფლის სახლის ეზოში, შენს შუაგულში, იერუსალიმო! ადიდეთ უფალი!


Комментариев нет:

Отправить комментарий