ღმერთი

ღმერთი

воскресенье, 28 июля 2013 г.

ფსალმუნი 116.117.118.

ძველი აღთქმა

ფსალმუნნი


ფსალმუნი 116


1. აქეთ უფალი, ხალხნო ყოველნო, ადიდეთ იგი, ერნო ყოველნო!

2. რადგან გაძლიერდა ჩვენს მიმართ წყალობა მისი, და ჭეშმარიტება უფლისა უკუნისამდეა. ადიდეთ უფალი!ფსალმუნი 117  


1. ადიდეთ უფალი, რადგან კეთილია, რადგან უკუნისამდეა წყალობა მისი.

2. იტყვის ახლა ისრაელი: მართლაც უკუნისამდეა წყალობა მისი.

3. იტყვის ახლა სახლი აარონისა: მართლაც უკუნისამდეა წყალობა მისი.

4. იტყვიან ახლა მოშიშნი უფლისა: მართლაც უკუნასამდეა წყალობა მისი.

5. სივიწროვიდან ვუხმობდი უფალს, სიფართოვით მიპასუხა უფალმა.

6. უფალი ჩემთან არის - არ მეშინია, რას მიზამს კაცი?

7. უფალი ჩემთან არის შემწედ და მე ვიხილავ ჩემს მტრებს.

8. უკეთესია დაყრდნობა უფალზე, ვიდრე დაიმედება ადამიანზე.

9. უკეთესია დაყრდნობა უფალზე, ვიდრე დაიმედება მთავრებზე.

10. ხალხნი ყოველნი გარს შემომერტყნენ - უფლის სახელით მართლაც ამოვწყვეტ მათ.

11. გარს შემომერტყნენ და გარემომიცვეს - უფლის სახელით მართლაც ამოვწყვეტ მათ.

12. გარს შემომერტყნენ ფუტკრებივით; ჩაქრნენ, ვითარცა ცეცხლი ძეძვისა - უფლის სახელით მართლაც ამოვწყვეტ მათ.

13. დაძგერებით მკრეს ხელი ძირს დასაცემად და უფალი შემეწია მე.

14. ჩემი ძალა და სიმღერაა უფალი და ის იქნება ჩემი მშველელი.

15. ხმა სიმღერისა და შეწევნისა წმიდათა კარვებში: უფლის მარჯვენა მქმნელია ძალის.

16. უფლის მარჯვენა მომაღლებულია, უფლის მარჯვენა მქმნელია ძალის.

17. არ მოვკვდები, არამედ ვიცოცხლებ და ვილაპარაკებ უფლის საქმეებზე.

18. დასჯით დამსაჯა უფალმა, სიკვდილს კი არ მიმცა.

19. გამიღეთ ბჭენი სიმართლისა, შევალ მათ წიაღ, ვადიდებ უფალს,

20. ეს არის კარიბჭე უფლისა, წმიდანები შევლენ შიგ.

21. გადიდებ შენ, რადგან მიპასუხე და გახდი ჩემი მშველელი.

22. ქვა, დაწუნებული მშენებლების მიერ, თავკიდური გხდა.

23. უფლისაგან მოხდა ეს, საოცარია ის ჩვენს თვალში.

24. ეს არის დღე, რომელიც ჰქმნა უფალმა, ვილხინოთ და ვიმხიარულოთ მასში.

25. გევედრებით, უფალო, გვიშველე! გევედრებით, უფალო, გაგვიმარჯვე!

26. კურთხეულია უფლის სახელით მომავალი; გაკურთხებთ უფლის ტაძრიდან.

27. ღმერთია უფალი და გაგვინათებს ჩვენ; მიაბით მსხვერპლი საბელით სამსხვერპლოს რქებზე.

28. ჩემი ღმერთი ხარ შენ და გადიდებ; ღმერთო ჩემო, ხოტბას შეგასხამ შენ.

29. ადიდეთ უფალი, რადგან კეთილია, რადგან უკუნისამდეა წყალობა მისი.
ფსალმუნი 1181. ნეტარ არიან გზიანები, რომელნიც დადიან უფლის რჯულზე.

2. ნეტარ არიან შემნახველნი მის მცნებათა, მთელი გულით რომ ეძიებენ მას.

3. არც სიავკაცე ჩაუდენიათ, მისი გზით დადიან;

4. შენ დაავალე შენს ბრძანებათა დაცვა. ზედმიწევნით.

5. ნეტამც წარიმართოს ჩემი გზები შენი წესდების დასაცავად.

6. მაშინ აღარ შემრცხვებოდა, როს შევხედავდი შენს ყოველ მცნებას.

7. განგადიდებდი გულის სისწორით, რომ მასწავლიდი სამართალს შენი სიმართლისა.

8. შენს წესებს დავიცავ, ნუ მიმატოვებ საბოლოოდ,

9. რით შეინახოს ყმაწვილმა სიწმიდე თავისი გზისა? დაიცვას შენი სიტყვისამებრ.

10. მთელი გულით გეძიებ შენ, ნუ გადამახვევინებ შენთა მცნებათაგან.

11. გულში ჩავიმარხე შენი სიტყვები, რათა არ შევცოდო.

12. კურთხეულ ხარ შენ, უფალო! მასწავლე წესები შენი.

13. ჩემი ბაგეებით მოვუთხრობდი ყველა სამართალს შენი პირისას.

14. შენთა მცნებათა გზაზე ვხარობდი, ვითარცა მთელ ქონებაზე.

15. შენს მცნებებზე ვილაპარაკებ და დავუკვირდები შენს გზებს.

16. შენი წესებით გავიხარებ, არ დავივიწყებ შენს სიტყვას.

17. კეთილი უქმენ შენს მორჩილს; ვიცოცხლებ და დავიცავ შენს სიტყვას.

18. აღმიხილე თვალნი და ვჭვრეტდე საოცრებებს შენი რჯულისას.

19. მწირი ვარ ქვეყანაზე, ნუ დამიმალავ შენს მცნებებს.

20. მოითენთა სული ჩემი შენი სამართლის წადილით ყოველჟამს.

21. შერისხე ამპარტავანნი, წყეულნი, რომელთაც გადაუხვიეს შენი მცნებებიდან.

22. ამაცილე სირცხვილი და შეურაცხყოფა, რადგან შენს მცნებებს ვიცავდი.

23. დასხდებიან კიდეც თავადნი, ჩემს წინააღმდეგ ითათბირებენ; შენი მორჩილი კი ისაუბრებს შენს წესებზე.

24. შენი მცნებებიც სიხარულია ჩემთვის, მრჩეველნი ჩემნი.

25. მტვერს მიეკრა სული ჩემი; მაცოცხლე შენი სიტყვისამებრ.

26. გზანი ჩემნი განგიცხადე და მიპასუხე; მასწავლე წესები შენი.

27. გზა შენთა ბრძანებათა გამაგებინე და ვილაპარაკებ შენს საოცრებებზე.

28. დადნა სული ჩემი ნაღვლიანობით; გამამაგრე შენი სიტყვისამებრ.

29. გზა სიცრუისა განმაშორე და შენი რჯულით შემიწყალე.

30. გზა ჭეშმარიტებისა ამოვირჩიე, შენი სამართალნი წინ დავიყენე.

31. მიკრული ვარ შენს მცნებებზე; უფალო, ნუ გამაწბილებ.

32. შენთა მცნებათა გზით ვრბოდე, რადგან განავრცობ ჩემს გულს.

33. მიჩვენე, უფალო, გზა შენთა წესთა და დავიცავ ბოლომდე.

34. გამაგებინე და დავიცავ შენს რჯულს და შევინახავ მთელი გულით.

35. დამაყენე შენთა მცნებათა კვალზე, რადგანაც მწადია იგი.

36. განუმტკიცე შენს მორჩილს შენი ნათქვამი შენი მოშიშების გამო.

37. ააცილე თვალი ჩემი ამაოების ცქერას, შენი გზით მაცოცხლე.

38. დაუყენე შენს მონას შენი ნათქვამი შენგან მოშიშების გამო.

39. ამაცილე შერცხვენა, რომლისაც მეშინია, რადგან შენი სამართალნი კეთილია.

40. აჰა, ვისურვე ფრიად შენი ბრძანებანი; შენი სიმართლით მაცოცხლე მე.

41. მოვიდნენ ჩემთან წყალობანი შენნი, უფალო, ხსნა შენმიერი, შენი სიტყვისამებრ.

42. და პასუხს გავცემ ჩემს მაგინებლებს, რადგან ვიმედოვნებ შენი სიტყვით.

43. ნუ წაართმევ ჩემს პირს ჭეშმარიტების სიტყვას სრულიად, რადგან შენს სამართალს მოველი.

44. დავიცავ შენს რჯულს მარადის, უკუნითი უკუნისამდე.

45. ვივლი ხალვათად, რადგან შენს ბრძანებებს ვეძიებდი.

46. ვილაპარაკებ შენს მცნებებზე მეფეთა წინ და არ შემრცხვება.

47. გავიხარებ შენი მცნებებით, რომლებიც მიყვარს;

48. ხელთ აღვაპყრობ შენთა მცნებათა მიმართ, რომლებიც მიყვარს, და ვისაუბრებ შენს წესებზე.

49. გაუხსენე შენს მორჩილს სიტყვა, რომლითაც დამაიმედე მე.

50. ეს არის ჩემი ნუგეში გაჭირვებაში, რადგან შენმა ნათქვამმა გამომაცოცხლა.

51. ამპარტავანნი დამცინოდნენ მეტისმეტად; შენი რჯულიდან არ გადამიხვევია.

52. ვიხსენიებდი შენს სამართალს ადრიდანვე, უფალო, და დარდს ვიქარვებდი.

53. თავზარი მეცემოდა, ცოდვილნი რომ ტოვებდნენ შენს რჯულს.

54. სიმღერებად იქცა ჩემთვის შენი წესები ჩემს საცხოვრებელ სახლში.

55. ვიხსენებდი ღამით შენს სახელს, უფალო, და ვიცავდი შენს რჯულს.

56. ეს იყო ჩემთვის, რადგან შენს ბრძანებას ვიცავდი.

57. ჩემი ხვედრია, ვთქვი, უფალო, შენთა სიტყვათა დაცვა.

58. გევედრებოდი მთელი გულით; შემიწყალე შენი სიტყვისამებრ.

59. ვფიქრობდი ჩემს გზებზე და ვიბრუნებდი ფეხს შენი მცნებებისაკენ.

60. ვჩქარობდი და არ ვაყოვნებდი შენთა მცნებათა დაცვას.

61. ბოროტეულთა ბორკილები გარს შემომერტყნენ, შენი რჯული არ დავივიწყე.

62. შუაღამისას ვდგები შენს სადიდებლად, შენს მართალ სამართალთა გამო.

63. თანაზიარი ვარ ყველასი, ვინც შენი მოშიშია და იცავს შენს მცნებებს.

64. შენი წყალობით, უფალო, სავსეა ქვეყნიერება, მასწავლე შენი კანონმდებლობა.

65. კეთილი ჰქმენი შენი მორჩილისთვის, უფალო, შენი სიტყვისამებრ.

66. კეთილი აზრი და გაგება მასწავლე, რადგან ვირწმუნე შენი მცნებანი.

67. ვიდრე დავიტანჯებოდი, შევცდი; ახლა კი შენს სიტყვას ვიცავ.

68. კეთილი ხარ და კეთილმოქმედი; მასწავლე წესები შენი.

69. ტყუილს ჩმახავენ ამპარტავანნი ჩემზე, მე მთელი გულით დავიცავ შენს ბრძანებებს.

70. დამსუყდა ცხიმივით მათი გული, მე შენი რჯულით ვხარობდი.

71. კარგია ჩემთვის, რომ ვეწამე, ვინძლო ვისწავლო წესები შენი.

72. უმჯობესია ჩემთვის რჯული შენი ბაგისა, ვიდრე ათასი ოქრო და ვერცხლი.

73. შენმა ხელებმა შემქმნა და წარმმართა; შთამაგონე და ვისწავლი შენს მცნებებს.

74. მოშიშნი შენნი შემხედავენ და გაიხარებენ, რადგან შენს სიტყვებზე ვარ მინდობილი.

75. ვიცოდი, უფალო, რომ მართალია შენი სამართალი, და სამართლიანად შემაჭირვე.

76. დაე, იყოს შენი წყალობა შემს სანუგეშებლად, როგორც აღუთქვი შენს მორჩილს.

77. მოვიდეს ჩემდამი წყალობა შენი და ვიცოცხლებ, რადგან შენი რჯული სიხარულია ჩემი.

78. შერცხვეთ ამპარტავნებს, რადგან ტყუილად მჩაგრავდნენ; ვისაუბრებ შენს ბრძანებებზე.

79. დაბრუნდნენ ჩემთან მოშიშნი შენნი და მცოდნენი შენი მცნებებისა.

80. იყოს ჩემი გული უბიწო შენს წინაშე, რათა არ შევრცხვე.

81. დადნა შენი შეწევნის მოლოდინში ჩემი სული, შენს სიტყვაზე ვარ დაიმედებული.

82. დადნენ თვალნი ჩემნი შენი სიტყვის მოლოდინში, ვთქვი: როდის მანუგეშებ მე?

83. ვიყავი, ვითარცა ტიკი ორთქლში, შენი წესები არ დავივიწყე.

84. რაოდენია დღენი შენი მორჩილისა? როდის გაასამართლებ ჩემს მდევნელებს?

85. გამითხარეს ამპარტავნებმა ორმო, ოღონდ არა შენი რჯულისამებრ.

86. ყველა მცნება შენი ჭეშმარიტებაა; უმიზეზოდ მდევნიან, მიშველე.

87. ლამის გამანადგურეს მიწაზე და მაინც არ მივაგოვე შენი ბრძანებანი.

88. შენი წყალობით მაცოცხლე და დავიცავ მცნებებს შენი პირისას.

89. უკუნისამდე, უფალო, შენი სიტყვა დაფუძნებულია ზეცაში.

90. თაობიდან თაობამდეა ჭეშმარიტება შენი; დაამყარე ქვეყანა და დგას.

91. შენი მსჯავრით დგანან დღესაც, რადგან ყოველნი გმსახურებენ.

92. რჯული შენი რომ არ ყოფილიყო ჩემდა ნუგეშად, დავიღუპებოდი ჩემს ტანჯვაში.

93. უკუნისამდე არ დავივიწყებ ბრძანებებს შენსას, რადგანაც მათით მასულდგმულებდი.

94. შენი ვარ - მიხსენი, რადგან შენს ბრძანებებს ვეძიებდი.

95. მიდარაჯდებიან ბოროტნი, რომ დამღუპონ; შენს მცნებებს ღრმად ვუკვირდები.

96. ყოველნაირი სრულქმნილების მინახავს ბოლო; ვრცელია შენი მცნებანი ფრიად.

97. რარიგად მიყვარს რჯული შენი, ის არის ჩემი საფიქრალი დღენიადაგ.

98. ჩემს მტრებზე მეტად დამაბრძენე შენი მცნებით; რადგან მარადის ჩემია იგი.

99. ყველა ჩემს მოძღვარზე გონიერი გავხდი, რადგან შენი მცნებანი სააზროვნიაა ჩემი.

100. მოხუცებზე მეტად საზრიანი ვარ, რადგან შენს ბრძანებებს ვიცავ.

101. ყოველგვარ ბოროტ გზას მოვარიდე ფეხი, რათა დავიცვა შენი სიტყვა.

102. შენთა სამართალთაგან არ გადამიხვევია, რადგანაც შენ მასწავლიდი.

103. რარიგ ატკბობს ჩემს სასას შენი სიტყვები, თაფლზე ტკბილია ჩემი პირისთვის.

104. შენი ბრძანებით საზრიანი გავხდი, ამიტომ მოვიძულე ყთველი გზა სიცრუისა.

105. ლამპარია ჩემი ფეხისთვის სიტყვა შენი და სინათლე - ჩემი ბილიკისათვის.

106. დავიფიცავ და ავასრულებ, დავიცავ შენს მართალ სამართალს.

107. დავიტანჯე მეტისმეტად; უფალო, მაცოცხლე შენი სიტყვისამებრ.

108. აღთქმანი ჩემი პირისა ისურვე - გთხოვ, უფალო, და სამართალნი შენნი მასწავლე.

109. სული ჩემი ხელისგულზეა მუდამ და შენს რჯულს არ ვივიწყებ.

110. დამიგეს ბოროტებმა მახე, მაგრამ შენი ბრძანებებისთვის არ გადამიხვევია.

111. დავიმკვიდრე მცნებანი შენი საუკუნოდ, რადგან ისინი ჩემი გულის სიხარულია.

112. მოვდრიკე გული ჩემი წესთა შენთა შესასრულებლად. უკუნითი უკუნისამდე.

113. ბოროტგანმზრახველნი შევიძულე და შენი რჯული შევიყვარე.

114. თავშესაფარი და ფარი ხარ ჩემი, შენს სიტყვაზე ვარ დაიმედებული.

115. შორს ჩემგან, ბოროტნო, და მე დავიცავ მცნებებს ჩემი ღმერთისას.

116. შემეწიე შენი სიტყვისამებრ და ვიცოცხლო, და ნუ გამიწბილებ ჩემს იმედს.

117. შემეწიე და გადავრჩე, და ჩავწვდვბი შენს წესდებებს ყოველთვის.

118. მოსრე ყოველი, ვინც განუდგა შენს წესებს, რადგან სიცრუეა მათი ხრიკები.

119. როგორც ნაყარ-ნუყარი, მოსპე ყოველი ბოროტი ქვეყანაზე, ამიტომ შევიყვარე, მცნებანი შენნი.

120. თრთის შენი შიშით სხეული ჩემი და მეშინია შენი განკითხვების.

121. ვქმენ სამართალი და სიმართლე. ნუ შემატოვებ მჩაგვრელებს ჩემსას.

122. გამოესარჩლე შენს მორჩილს სასიკეთოდ, რომ დამჩაგრონ ამპარტავნებმა.

123. დადნენ თვალნი ჩემნი შენი შეწევნისა და შენი სიმართლის სიტყვის მოლოდინში.

124. მოიმოქმედე შენი მორჩილისთვის შენი წყალობისამებრ და წესები შენი მასწავლე.

125. მორჩილი ვარ შენი; გონიერ-მყავ, რათა შევიმეცნო მცნებანი შენნი.

126. ჟამია უფლის მოქმედებისა - მოშალეს რჯული შენი.

127. ამიტომ მიყვარს მცნებანი შენნი ოქროზე და ბაჯაღლოზე მეტად.

128. ამიტომ ყველა შენი ბრძანება უკლებლივ სწორად მიმაჩნია; მძულს ყოველი გზა სიცრუისა.

129. საოცარია მცნებანი შენნი; ამიტომ ინახავს მათ სული ჩემი.

130. საწყისი შენი სიტყვებისა ანათებს, შთააგონებს გულუბრყვილოებს.

131. პირი გავხსენი და ამოვისუნთქე, რადგან მომენატრა მცნებანი შენნი.

132. მომხედე და შემიწყალე, როგორც შეეფერება შენი სახელის მოყვარულთ.

133. ჩემი ნაბიჯები წარმართე შენი სიტყვით და ნუ გააბატონებ ჩემზე ნურავითარ ბოროტს.

134. გადამარჩინე ადამიანის ჩაგვრისაგან, და დავიცავ შენს ბრძანებებს.

135. შენი სახე მოაშუქე შენს მორჩილს და მასწავლე წესები შენი.

136. წყლის ნაკადები გადმომდის თვალთაგან, რადგან არ იცავენ შენს რჯულს.

137. მართალი ხარ შენ, უფალო, და სწორია სამართალი შენი.

138. ბრძანე სიმართლით მცნებანი შენნი და ჭეშმარიტია მეტად.

139. დამღრღნა ეჭვმა, რადგან დაივიწყეს შენი სიტყვები ჩემმა მტრებმა.

140. ხალასია შენი ნათქვამი ფრიად და შენს მორჩილს უყვარს იგი.

141. მცირე ვარ და მოძულებული; შენს ბრძანებებს არ ვივიწყებ.

142. სიმართლე შენი მარადიული სიმართლეა და შენი რჯული ჭეშმარიტია.

143. განსაცდელი და გაჭირვება წამომეწია; შენი მცნებანი სიხარულია ჩემთვის.

144. სიმართლეა შენი მცნებანი მარადის; შთამაგონე და ვიცოცხლებ.

145. მოგიხმობ მთელი გულით; მიპასუხე, უფალო! შენს წესებს დავიცავ.

146. შენ მოგიხმობ, გადამარჩინე, და დავიცავ შენს მცნებებს.

147. ავდგები გარიჟრაჟამდე და ვიღაღადებ, შენს სიტყვაზე ვარ დაიმედებული.

148. ჩემმა თვალებმა დაასწრეს განთიადს, რათა ვილაპარაკო შენს ნათქვამზე.

149. ჩემა ხმა ისმინე შენი წყალობისამებრ; უფალო, შენი სამართლის მიხედვით მაცოცხლე.

150. მომიახლოვდნენ მდევარნი გარყვნილებისა; შენს რჯულს დაშორდნენ.

151. ახლოს ხარ, უფალო, და ყოველი მცნება შენი ჭეშმარიტებაა.

152. ადრიდანვე შევიტყვე შენთა მცნებათა შესახებ, რომ სამარადჟამოდ დააფუძნე ისინი.

153. იხილე ტანჯვა ჩემი და გადამარჩინე, რადგან შენი რჯული არ დავივიწყე.

154. გამომესარჩლე და დამიხსენი, შენი ნათქვამისამებრ მაცოცხლე.

155. შორს არის ბოროტთაგან შველა, რადგან შენს წესებს არ ეძიებენ.

156. წყალობანი შენნი უხვია, უფალო, შენი სიმართლის მიხედვით მაცოცხლე.

157. ბევრია ჩემი მდევარი და შემავიწროებელი; შენი მცნებებისათვის არ გადამიხვევია.

158. ვიხილე ორგულნი და შევედავე, რადგან შენს ნათქვამს არ იცავენ.

159. ნახე, რარიგ შევიყვარე შენი ბრძანებანი, უფალო; შენი წყალობისამებრ მაცოცხლე.

160. საწყისი შენი სიტყვისა ჭეშმარიტებაა, და საუკუნოა ყოველი მართალი შენი სამართალი.

161. მთავარნი მდევნიან უმიზეზოდ და შენი სიტყვებისაგან დაშინებულია გული ჩემი.

162. ვხარობ შენი ნათქვამით, ვითარცა მპოვნელი უხვი ნადავლისა.

163. სიცრუე მძულს და მძაგს; შენი რჯული მიყვარს.

164. დღეში შვიდგზის გაქებ შენ სიმართლის სამართალთათვის.

165. დიდია მშვიდობა შენი რჯულის მოყვარულთა, და არ არსებობს მათთვის დაბრკოლება.

166. იმედი მქონდა შენი შეწევნისა, უფალო, და შენს მცნებებს ვასრულებდი.

167. იცავდა ჩემი სული შენს მცნებებს და მე ისინი მიყვარს ძალიან.

168. ვიცავდი შენს ბრძანებებს და მცნებებს, რადგან ყველა ჩემი გზა შენს წინაშეა.

169. მოახლოვდეს ჩემი ღაღადი შენს წინაშე, უფალო, და შენი სიტყვებისამებრ შთამაგონე.

170. მოვიდეს ჩემი ვედრება შენს წინაშე, რადგან მასწავლე წესები შენი.

171. წარმოთქვამენ ჩემი ბაგენი ქებას, რადგან მასწავლე წესები შენი.

172. იტყვის ჩემი ენა შენს ნათქვამს, რადგან ყველა მენი მცნება სიმართლეა.

173. იყოს შენი ხელი ჩემდა შემწედ, რადგან შენი ბრძანებანი ამოვირჩიე.

174. ვნატრობდი შენს შველას, უფალო, და შენი რჯული სასიამოვნოა ჩემთვის.

175. იცოცხლოს ჩემმა სულმა და გაქოს შენ, და შენი სამართალი შემეწიოს.

176. დავიბენი, ვითარცა ცხვარი დაკარგული; მოძებნე შენი მორჩილი, რადგან მცნებანი შენნი არ დავივიწყე.

Комментариев нет:

Отправить комментарий