ღმერთი

ღმერთი

вторник, 30 июля 2013 г.

ფსალმუნი 119.120.121.122.123.124.125.126.

ძველი აღთქმა

ფსალმუნნი


ფსალმუნი 119


1. გალობა აღსავალთა. უფალს ჩემი გაჭირვების ჟამს მოვუხმე და მიპასუხა.

2. უფალო, იხსენი ჩემი სული ცრუ ბაგეთაგან, მზაკვარი ენისაგან.

3. რას მოგცემს შენ და რას შეგძენს შენ ენა მზაკვარი?

4. მეომრის მომახულ ისარს, წნორნარის ნაკვერცხლებთან ერთად.

5. ვაიმე, ხიზანი ვარ მეშექისა, ვბინადრობ კედარის კარვებთან.

6. დიდხანს მკვიდრობდა ჩემი სული მშვიდობის მოძულეებთან.

7. მე მშვიდობა მსურს და რომ დავილაპარაკებ, ისინი საომრად ემზადებიან.ფსალმუნი 1201. გალობა აღსავალთა. მივაპყრობ თვალებს მთებს: საიდან მოვა ჩემი შეწევნა?

2. ჩემი შეწევნა უფლისგანაა, რომელმაც შეჰქმნა ცა და ქვეყანა.

3. არ წააბორძიკებს შენს ფეხს; არ წათვლემს დამცველი შენი.

4. აჰა, არ წათვლემს და არ დაიძინებს მცველი ისრაელისა.

5. უფალია შენი მცველი; უფალი, შენი მფარველი - შენი მარჯვენის გვერდით.

6. დღისით მზე არ გავნებს და ღამით მთვარე.

7. უფალი დაგიცავს ყოველგვარი ბოროტისაგან, დაიცავს შენს სულს;

8. უფალი დაიცავს შენს წასვლას და მოსვლას ამიერიდან და უკუნისამდე.
ფსალმუნი 121


1. გალობა აღსავალთა. დავითისათვის. გავიხარე, როცა მითხრეს: უფლის სახლში წავიდეთ.

2. იდგნენ ფეხნი ჩვენნი შენს კარიბჭეებში, იერუსალიმო!

3. იერუსალიმი ნაგებია, როგორც ქალაქი ერთად შერწყმული.

4. რადგან იქ ავიდნენ ტომნი, ტომნი უფლისანი სამოწმებლად ისრაელისა, სადიდებლად უფლის სახელისა.

5. რადგან იქ იდგა ტახტები სამართლისა, ტახტები დავითის სახლისა.

6. ითხოვეთ მშვიდობა იერუსალიმისათვის; დამშვიდდნენ მოყვარულნი შენნი.

7. იყოს მშვიდობა შენს ზღუდეებში, სიმშვიდე შენს სასახლეებში.

8. ჩემთა ძმათა და მეგობართა გამო, ვამბობ: მშვიდობა შენ!

9. ჩვენი უფალი ღმერთის სახლისთვის გისურვებ სიკეთეს შენ.ფსალმუნი 122


1. გალობა აღსავალთა. შენსკენ აღვაპყარ ჩემი თვალები, ზეცაში მყოფო.

2. აჰა, ვითარცა მონათა თვალნი ბატონთა ხელისაკენ, ვითარცა თვალნი მხევლისა ქალბატონის ხელისაკენ, ისევე ჩვენი თვალები მიქცეულია ჩვენი უფალი ღმერთისაკენ, ვიდრე შეგვიწყალებდეს.

3. შეგვიწყალე, უფალო, შეგვიწყალე, რადგან მეტისმეტად გავძეხით სიძულვილით.

4. საკმაოდ გაძღა ჩვენი სული უზრუნველთა დაცინვით და ამპარტავანთა სიძულვილით.ფსალმუნი 123


1. გალობა აღსავალთა. დავითისათვის. უფალი რომ არ ყოფილიყო ჩვენთან, თქვას ისრაელმა,

2. უფალი რომ არ ყოფილიყო ჩვენთან, როცა აღდგა ჩვენს წინააღმდეგ კაცი,

3. მაშინ ცოცხლად ჩაგვყლაპავდნენ, რაჟამს განრისხდნენ ჩვენზე.

4. მაშინ წყლები წაგვსილავდნენ, ნაკადი გადაუვლიდა ჩვენს სულს.

5. ჩვენი შეწევნა უფლის სახელშია ცისა და ქვეყნის შემოქმედისა.

6. კურთხეულ არს უფალი, რომ არ მიგვცა ულუფად მათთა კბილთათვის.

7. ჩვენი სული გადარჩა, ვითარცა ჩიტი მონადირის მახისაგან; მახე დაიმსხვრა და ჩვენ გადავრჩით.

8. ჩვენი შეწევნა უფლის სახელშია - ცისა და ქვეყნის შემოქმედისა.ფსალმუნი 124


1. გალობა აღსავალთა. უფალზე დანდობილი მსგავსია სიონის მთისა - არ შეირყევა, იდგომება უკუნისამდე.

2. იერუსალიმს გარეშემო მთები არტყია, ხოლო უფალი თავისი ერის გარშემოა ამიერიდან უკუნისაადე.

3. რადგან არ დარჩება კვერთხი ბოროტისა მართალთა წილზე, რათა არ გაიწოდონ მართლებმა ხელი სიმრუდეზე.

4. სიკეთე უყავ, უფალო, კეთილებს და გულმართლებს.

5. ხოლო გადამხრელებს წაიყვანს უფალი ბოროტმოქმედებთან ერთად; მშვიდობა ისრაელს.ფსალმუნი 125


1. გალობა აღსავალთა. როცა დააბრუნებს უფალი ტყვეს სიონისას, თავი სიზმარში გვეგონება.

2. მაშინ აივსება სიცილით პირი ჩვენი და ენა ჩვენი - გალობით. მაშინ იტყვიან ხალხებს შორის: დიადი საქმე მოიმოქმედა უფალმა მათთან.

3. დიადი საქმე მოიმოქმედა უფალმა ჩვენთან. გავმხიარულდით.

4. დააბრუნე, უფალო, ჩვენი ტყვეები, ვით ნაკადები ურწყავ ადგილზე.

5. ცრემლით მთესველნი სიმღერით მოიმკიან.

6. მიდის და ტირის მთესველი თესლისა, მოდის და სიმღერით მოაქვს ძნები თავისი.ფსალმუნი 126


1. გალობა აღსავალთა. სოლომონისთვის. თუ უფალი არ ააშენებს სახლს, ამაოდ გაირჯებიან მისი მშენებლები; თუ უფალი არ დაიცავს ქალაქს, ამაოდ ფხიზლობს გუშაგი.

2. ამაოდ დგებით ადრიან, აგვიანებთ დასხდომას, ჭამთ ჭმუნვით პურს; რადგან ძილს ანიჭებს თავის საყვარელს.

3. აჰა, მემკვიდრეობა უფლისაგან - შვილები, გასამრჯელო - მუცლის ნაყოფი.

4. როგორც ისრები მეომრის ხელში, ისეა ახალგაზრდა თაობა.

5. ნეტარია მამაკაცი, რომელმაც გაივსო კაპარჭი მათით; არ შერცხვება, როცა ლაპარაკი მოუხდება მტრებთან კარიბჭეში.

Комментариев нет:

Отправить комментарий