ღმერთი

ღმერთი

понедельник, 15 апреля 2013 г.

ისლამური სამყარო: გეოპოლიტიკური და ცივილიზაციური მეტოქეობა.

მსოფლიო ისლამი განიცდის არნახულ აღმავლობას. მისი ცენტრები უწყვეტად ვითარდებოდა და აგროვებდა სულიერ და ინტელექტუალურ პოტენციალს პასუხებისთვის ყოფიერების საკითხებზე XXI საუკუნეში. მისი დემოგრაფიული და ფინანსური პოტენციალი კოლოსარულად გაიზარდა და წარმოდგენილია ახლა აღმოსავლეთის სანავთობე გიგანტებით. ისლამი, როგორც შენიშნა თანამედროვე ეთნოპოლიტოლოგიის ერთერთმა ბურჯმა ე. ჰელნერმა, “სავსეა როგორც გარეგანი, ისე შინაგანი მისიონერული გულმოდგინებით (рвение) და წარმოადგენს რაღაც პერმანენტული რეფორმაციის მსგავსს”. ისლამური სამყაროს სახელმწიფოებრივი და სოციალური სტრუქტურების ჩამოყალიბებამ და ფეხზე დადგომა საშუალება მისცა მისთვის იმანენტურად დამახასიათებელ “შინაგან ჯიჰადს” ისარგებლოს თანამედროვე ადმინისტრაციული, სამხედრო და საწარმოო ტექნოლოგიით და გადაიქცეს მსოფლიოს თანამედროვე განვითარების სერიოზულ პოლიტიკურ ფაქტორად.

ისლამური ცივილიზაციის სახელმწიფოთა სხვადასხვა ჯგუფების გლობალური გეოპოლიტიკური და სულიერი მისწრაფებების გამოვლინება სულაც არ არის ერთიანი. აქ როლს თამაშობს ამა თუ იმ ქვეყნის ჩართულობა დაპირისპირებათა სხვადასხვანაირ თანამედროვე სტრატეგიულ კვნძებში (არაბ-ისრაელის, ირან-ერაყის, კვიპროს-თურქეთის), თანხმობა ან დაპირისპირება აშშ-თან რომლებიც არც თუ მცირედ აძლევს ფერს ისლამური ქვეყნების პოლიტიკას. თავის ზემოქმედებას ახდენს მოგონებაც დაკარგული გეოპოლიტიკური ბატონობის შესახებ, მეტი ან ნაკლები რელიგიური და ეროვნული შემწყნარებლობის ისტორიული ტრადიციები, ისლამისა და ქრისტიანობის სახელმწიფოებრიობაში ურთიერთობების ისტორიული გამოცდილება.

http://defencegeorgia.blogspot.com/2011/12/blog-post_25.html

Комментариев нет:

Отправить комментарий