ღმერთი

ღმერთი

вторник, 28 января 2014 г.

„და განმრავლებითა უსჯულოებისაჲთა განხმეს სიყუარული მრავალთაჲ. ხოლო

რომელმან დაითმინოს სრულიად, იგი ცხოვნდეს. და იქადაგოს სახარებაჲ ესე სასუფეველისაჲ ყოველსა სოფელსა საწამებელად ყოველთა წარმართთა, და მაშინ მოიწიოს აღსასრული“ (მათე 24,12-14).
Комментариев нет:

Отправить комментарий