ღმერთი

ღმერთი

вторник, 26 ноября 2013 г.

მართალია, ცოდვამან მოიპოვა დიდი ძალა და მოქმედება ბუნებასა ზედა კაცისასა,

გარნა მაინც ქვეყანაზედ არ იპოვება ისრეთი კაცი, რომელმანც არ იცოდეს განრჩევა შორის ცოდვისა და მადლისა, სიცრუისა და სიმართლისა. ყოველი კაცი ხშირად სცოდავს, გარნა ვგონებ ისრეთი ადამიანი არ იპოვება ქვეყანაზედ, რომელსაცა თავის ჰაზრში და გრძნობაში მაინც სიმართლე და მადლი არ ერჩიოს სიცრუესა და ცოდვასა. მაშასადამე, კაცის ბუნებაში ახლაც არის თესლი ღვთის სასუფეველისა და ყოველი კაცი პირველად თავის სულში და გულში უნდა ეძიებდეს სასუფეველსა ღვთისასა.წმ. ეპისკოპოსი გაბრიელი(ქიქოძე)

Комментариев нет:

Отправить комментарий