ღმერთი

ღმერთი

четверг, 28 ноября 2013 г.

არ შეჰფერით ადამიანთა შორის შედარებით უუნაროებს,

რომ თავიანთ თავს იმედი გადაუწურონ, მცონარება გამოიჩინონ ღვთისმოყვარე და სათნოებითი მოღვაწეობის მიმართ და უგულებელყონ იგი როგორც მათთვის მიუღწეველი და მიუწვდომელი. პირიქით, მართებთ მათ, რომ ძალუმად დაშვრენ და იზრუნონ საკუთარ თავზე, რადგან თუნდაც რომ ვერ შეძლონ მათ, სათნოების კვალობაზე მწვერვალამდე ეუფლონ ცხონებასაც, გულმოდგინებისა და მოწადინების შედეგად ან უკეთესნი გახდებიან, ან ყოველ შემთხვევაში, უარესნი არა, რაც არამცირედი სარგებელია სულისა.წმ. ანტონი დიდი
Комментариев нет:

Отправить комментарий