ღმერთი

ღმერთი

вторник, 26 ноября 2013 г.

რაც გინდა გაფუჭებული იყოს და წამხდარი რომელიმე კაცი,

რაც გინდა დაყრუებული იყოს მისი სინიდისი, მაინც არ შეიძლება არ დარჩეს მის შორის რომელიმე კეთილი კერძო, რაოდენიმე ნეშტი ღვთის ხატებისა და მზგავსებისა. გარნა, სამწუხაროდ, ამ კეთილს კერძოს ჩვენისა სულისა აუქმებენ და აყრუებენ ცოდვანი, განსაცდელნი და სოფლის ბოროტებანი. უფალი ჩვენი იესო ქრისტე მისთვის მოვიდა ქვეყანაზედა, რათა გააცოცხლოს და აღამაღლოს ეს უმჯობესი და უკეთილესი კერძო კაცის ბუნებისა, და ერთ უდიდეს საშუალობად ამ საგნისათვის გვიჩვენა ჩვენ ლოცვა და მარხვა.წმ. ეპისკოპოსი გაბრიელი(ქიქოძე)Комментариев нет:

Отправить комментарий