ღმერთი

ღმერთი

воскресенье, 30 марта 2014 г.

საერთაშორისო სიონიზმის შეტევა რუსეთზე.(13)


თანამოაზრეთა თანაბარუფლებიანობისთვის საერთაშორისო სიონიზმის ბრძოლა რუსეთში ჯერ კიდევ XIX საუკუნი ბოლოს დაიწყო და გამძაფრდა რუსეთ-იაპონიის ომის პერიოდში.

როგორც ა.დავიდოვი ამტკიცებს (ის იყო 33-ე ხარისხის ხელდასხმული მასონი, რომელსაც თავის დროზე ხელი მიუწვდებოდა რუსეთის ფინანსთა სამინისტროს საიდუმლო დოკუმენტებზე), რუსეთის მთავრობას ჰქონდა უშედეგო მცდელობა, საერთაშორისო სიონიზმთან მიეღწია შეთანხმებისათვის ებრაელთა რევოლუციური მოღვაწეობის შეწყვეტის თაობაზე. თანაც ბანკირმა შიფმა აღიარა, რომ მის ხელში გადის რუსული რევოლუციური მოძრაობის სახსრები.

ამრიგად, რუსეთში დახურულ იქნა საზღვარგარეთული კრედიტები მაშინ, როდესაც იაპონიას განუსაზღვრელი კრედიტი ჰქონდა და შეეძლო ომი უფრო დიდხანს ეწარმოებინა, ვიდრე ამას რუსეთის მთავრობა მოელოდა. როგორც მასონების თანამედროვე მკვლევარი მ. ნაზაროვი გვიჩვენებს, "ი. შიფი თანმიმდევრულად ამბობდა უარს რუსეთის სესხში მონაწილეობაზე და გამოიყენა თავისი გავლენა შეეჩერებინა სხვა ფირმები, რათა რუსული სესხი არ გავრცელებულიყო. ამავე დროს იგი ფინანსურად ეხმარებოდა რუსი ებრაელების თავდაცვის ჯგუფებს. შიფმა ეს პოლიტიკა განაგრძო პირველ მსოფლიო ომის დროსაც, რომლის მიზეზებზე უმჯობესია უფრო დაწვრილებით ვისაუბროთ.


Комментариев нет:

Отправить комментарий