ღმერთი

ღმერთი

суббота, 29 марта 2014 г.

XX საუკუნის ფარული ორგანიზაციები (შესავალი)(1).

ნ. დობროლიუბოვი

XX საუკუნის ფარული ორგანიზაციები


"666"


("სატანის ახალი აღთქმა")1. შესავალი

2. მასონური ლოჟების წარმოშობის ისტორია

3. როტშილდების ოჯახი

4. მასონობა გერმანიაში და "სატანის ახალი აღთქმა"

5. ადამ ვისხაუპტის ბავარიელი ილუმინატები

6. ვატერლოოს ბრძოლა

7. თავისუფალი კალატოზები ამერიკაში

8. კარლ მარქსი

9. მასონობა და სატანიზმი

10.ალბერტ პაიკი და „კუ-კლუს-კლანის“ რაინდები

11. ქალა და ძვლები

12. როტშილდის კონფისკაციური სამსახური

13. საერთაშორისო სიონიზმის შეტევა რუსეთში

14. პირველი მსოფლიო ომის მიზეზები

15. პირველი მსოფლიო ომი ილუმინატების თვალთახედვით

16. მასონობა და რუსეთის რევოლუცია

17. სამეფო ოჯახის მკვლელობა

18. მასონური სიმბოლიკა

19. დაცვა

20. ბალფურის დეკლარაცია

21. როკფელერის საგარეო საქმეთა სამინისტრო (CFR)

22. მეორე მსოფლიო ომისათვის მზადება

23. ადოლფ ჰიტლერი დახმარებას ითხოვს

24. ადოლფ შიკლგუბერი და ტულეს საზოგადოება

25. საზოგადოება "ვრილი"

26. მეორე მსოფლიო ომი

27. გერმანიას სურს კაპიტულაცია

28. ომის დროს საბჭოებისადმი ამერიკელების მხარდაჭერა

29. ოქმები უნდა შესრულდეს! 

30.მეორე მსოფლიო ომის შედეგები

31. ისრაელის დაარსება

32. CFR-ის განმტკიცება

33. პრეზიდენტ კენედიზე თავდასხმა

34. იერუსალიმის რაინდები

35. ვატიკანი და მასონობა

36. საერთაშორისო სავალუტო ფონდი

37. ინფორმაციული კონტროლი

38. ქვესკნელის "ჰანგები" (შამანიზმი, ნარკოტიკები და როკ-მუსიკა)

39. ტექნო - მუსიკა

40. ექსტაზი

41. ახალგაზრდული ორგანიზაციები და მასონობა

42. მულტიმედია

43. ენერგია როგორც იარაღი

44. ბიოფსიქოლოგიური ომი

45. ცსს და ირანის შაჰი

46. სადამ ჰუსეინი და „ქარიშხალი უდაბნოში“

47. ახლო აღმოსავლეთის მომავალი. მესამე მსოფლიო ომი 1996 წელს?

48. რუსეთი თანამედროვე მასონობის გეგმაში

49. სსრკ დაშლი მიზეზები

50. რუსეთის ცენტრალური ბანკის შესახებ 

51. რამდენიმე სიტყვა სოფლის მეურნეობის მონოპოლიაზე

52. საქმის ვითარება გერმანიაში 

53. მაინც რა შეემთხვათ სერბებს?

54. თანამედროვე სიტუაცია

55. ბ’ნაი ბრიტი და ADL

56. იაპონია და მასონობა 

57. საიენტოლოგიის ეკლესია

58. მასონური პირამიდა

59. ილუმინატების მნიშვნელოვანი (და ცნობილი) ორგანიზაციების მიმოხილვა

60. 666

61. რეზიუმე. დასკვნა


*******************შესავალიუკვე მრავალმა ავტორმა გამოთქვა მოსაზრება იმის შესახებ, რომ მსოფლიოში ყოველ მოვლენას კონტროლს უწევს და მართავს რამდენიმე ძლევამოსილი დაჯგუფება. ამავე აზრს გამოთქვამს მკითხველთა წინაშე მწერალი იან ვან ჰელზინგიც. იგი ააშკარავებს მასონობისა და ოკულტიზმის კავშირს მაღალ ფინანსურ წრეებთან და პოლიტიკასთან. თუმცა იგი უერთდება მასონების, სიონისტებისა და სატანისტების დანაშაულის ხარისხის მიღებულ ახსნას. ეს წიგნი არა მარტო მრავალწლიანი გამოკვლევებისა და ტექსტებზე დაუსრულებელი მუშაობის შედეგია, არამედ იგი აგრეთვე განმტკიცებულია სხვადასხვა ქვეყნის საიდუმლო ანგარიშებით. ასე რომ, მოდით, პირდაპირ გადავიდეთ ნაშრომის თემაზე.

ი.ვ. ჰელზინგი თავისი წიგნის შესავალში წერს: "არსებობს ისტორიული რეალობის ორი მხარე: ერთი მათგანია საერთო, რომელსაც ღია თვალსაზრისი ეწოდება. იგი ინერგება საშუალო ფენის აზროვნებაში მასობრივი ინფორმაციის საშუალებით და, რომელიც შემდგომ ამავე ხალხის მეშვეობით იწერება უკვე როგორც ისტორია. მეორე მხრივ, მის საპირისპიროდ დგას მოვლენები, რომლებიც არ დაიყვანება საზოგადოებრიობამდე. ეს არის სამყარო, რომელშიც მოქმედებენ ფარული ლოჟები და საიდუმლო საზოგადოებები. ისინი ერთმანეთში წნავენ კაპიტალს, პოლიტიკას, ეკონომიკასა და რელიგიას. ამ დონეზე ხდება ნაციის (ერის) ფორმირება, ომების დაწყება, სავარძლებში დასმა პრეზიდენტებისა, რომლებსაც შემდგომ, თუკი შესაბამისად არ იმოქმედებენ, გადააყენებენ კიდეც.

მრავალი რამ, რასაც ამოიკითხავენ წიგნის მომდევნო ფურცლებზე, აღმოჩენა იქნება. უპირველეს ყოვლისა, იმ მოქალაქეებისთვის, რომლებსაც აზრი და მსოფლმხედველობა უყალიბდებათ ისეთი მასობრივი ინფორმაციული საშუალებებით, როგორიცაა: გაზეთი, რადიო, ტელევიზია და თანამედროვე ლიტერატურა.

და ეს არც არის გასაკვირი, რადგან ფარული ლოჟების გასაიდუმლოებულმა ბუნებამ და საიდუმლო მოღვაწეობამ მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეიძლება მიაღწიოს მიზანს, თუ მის შესახებ არავის არაფერი ეცოდინება. უკვე თვით საიდუმლო ლოჟების შემადგენლობა გვიჩვენებს, რომ არსებობს რაღაც მიზეზი, რის გამოც ლოჟების ძმობა ხალხისაგან ფარულად, ჩრდილშია მოქცეული.

საინტერესოა, რაშია საქმე?

როგორც შემდგომ იქნება ნაჩვენები, უმაღლეს საპასუხისმგებლო პოსტებზე, ისეთებზე, რომელზეც მხოლოდ ოცნება თუ შეიძლება, დანიშნულნი არიან ძმები ამ ლოჟებიდან, რაც ღაღადებს იმაზე, რომ ეს ხალხი ეცდება თქვენგან დაფაროს თუ როგორ მიაღწია ამ მდგომარეობას.

აი, წინამდებარე თეზისის მოკლე ილუსტრაცია:

ერთ-ერთი მთავარი ორგანიზაცია, რომელსაც ხელთ უპყრია აშშ-ს მმართველი ლოჟები, არის CMC (საერთაშორისო კავშირების საბჭო). ამ ნახევრად გასაიდუმლოებულ ორგანიზაციას მართავს როკფელერის სინდიკატი და ე.წ. ევროპული ფარული საზოგადოება - "კომიტეტი 300".

"კომიტეტი 300"-ის წევრთა სიაში, რომელიც მოვიშველიეთ დოქტორ ჯონ კოულმანის წიგნიდან "კონსპირატორების" იერარქია: "კომიტეტი 300"-ში, სხვათა შორის, არის ბ-ნი ჯ. ლოუდენი, ლონდონის "ნ. მ. როტშილდის ბანკის" თავმჯდომარე. იგივე პიროვნება გახლავთ თავმჯდომარე "ჩეიზ მანჰეტენის ბანკის" (როკფელერი) საერთაშორისო კონსულტაციური კომიტეტისა და "როიალ დატჩ პეტროლეუმისა", დირექტორი - "შელ პეტროლეუმ ლტდ კომპანისა" და მმართველი "ფორდის ფონდისა".

ეს არის ნიმუში იმ წარმოუდგენელი ძალაუფლებისა და გავლენისა, რომელსაც ფლობს მხოლოდ ერთი ადამიანი. მაგრამ როგორ მოხვდა ის ამ პოსტზე?

ეს დამსახურებაა იმ საზოგადოებისა თუ ორდენისა, რომლის წევრიცაა აღნიშნული პიროვნება. "კომიტეტ 300"-ში ასეთივე წონის ადამიანი ზუსტად სამასია. შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ, თუ როგორ რეზოლუციებსა და გადაწყვეტილებებს იღებენ ასეთი ადამიანები თავიანთ შეკრებებზე და როგორი გავლენა აქვთ მათ დღეს მსოფლიოში მიმდინარე პროცესებზეც.

ამ ადამიანებს საზოგადოებისაგან მართლაც აქვთ დასამალი - მათ იციან ის, რაც ჩვენ არ ვიცით. ფლობენ რა ასეთ წარმოუდგენელად აღმატებულ ძალაუფლებას, ისინი თავიანთ თავს "ილუმინატებს" (განათლებულებს, მცოდნეებს) უწოდებენ. მაშ, არა გსურთ გაიგოთ ის საიდუმლო, რომელსაც ასე გულმოდგინედ მალავენ თქვენგან "ილუმინატები"?


apocalypse.ge


Комментариев нет:

Отправить комментарий