ღმერთი

ღმერთი

суббота, 29 марта 2014 г.

ადამ ვაისხაუპტი ბავარიელი ილუმინატები. (5)

ადამ ვაისხაუპტი აღიზარდა იეზუიტების მონასტერში. მან მიიღო კანონიკის პროფესორის ხარისხი. დროთა განმავლობაში მოხდა ისე, რომ მას შეექმნა სირთულეები კათოლიკურ მსოფლმხედველობასთან მიმართებაში და პირადი მოწაფე გახდა ებრაელი ფილოსოფოსის მენდელსონისა, რომელმაც მთელი მისი ყურადღება გნოსტიციზმისაკენ წარმართა.

1770 წელს ვაისხაუპტი უახლოვდება ახლად გამოჩენილ კრედიტორებს (როტშილდებს) იმისთვის რათა მათი დავალებით ინგოლშტატში დააარსოს "ბავარიელ ილუმინატთა ფარული ორდენი".

მოკლე განმარტება: ვაისხაუპტის ბავარიელი ილუმინატები არ უნდა ავურიოთ "ილუმინატებში" - ხალხის იმ ჯგუფთნ, რომელიც ჩვენ უკვე განვიხილეთ. ნამდვილმა ილუმინატებმა, როგორც უკვე ავღნიშნეთ, შეაღწიეს მესოპოტამიის "გველის ძმობაში" და, არცთუ იშვიათად გამოდიოდნენ თავისი სახელით ან როგორც ცალკეული პირები. ილუმინატების ცნებით ამ წიგნში ჩვენ ვსარგებლობთ იმიტომ, რომ ეს ცნება გამოიყენება თვით წევრთა შორის ამ ჯგუფის ხალხის აღსანიშნავად. სწორედ ეს ხალხი იდგა ყოველივე მომხდარის კულისებს მიღმა. ადამ ვაისხაუპტი იმავე სახელწოდებას (ილუმინატები) იყენებდა თავისი ორდენისთვის, რომლის ამოცანებიც ადრე მოქმედი "ილუმინატების" ამოცანების მსგავსი იყო: (იქ, შესაძლებელია, ტერმინი ილუმინატები ღიად გამოიყენებოდა იმისათვის, რათა გაეძლიერებინათ დაბნეულობა მათ შორის, ვინც ამით დაინტერესდებოდა). გაურკვევლობის თავიდან ასაცილებლად, ვაისხაუპტის ჯგუფს ყველგან "ბავარიელ ილუმინატებად", ხოლო სხვა დანარჩენს, უბრალოდ - "ილუმინატებად" მოვიხსენიებ.

"ბავარიელი ილუმინატები" სტრუქტრულად ყალიბდებოდნენ ე.წ. "ხახვური" პრინციპით, როგორც წრეში ჩასმული წრე. თუ წევრთა მოღვაწეობა უნდა დარჩენილიყო სრულიად საიდუმლოდ, მაშინ ისინი შემოიფარგლებოდნენ საკუთარი წრის მუშაობით, რაც უკიდურესად გასაიდუმლოების საშუალებას იძლეოდა. "ბავარიელი ილუმინატების" ჭეშმარიტ მიზანს აცნობიერებდა მხოლოდ ის, ვინც მოხვდებოდა ყველაზე შიდა წრეში. დაბალი ხარისხის წევრებს მაღალი ხარისხების არარსებობას შეაგონებდნენ და, ამასთანავე, ხელმძღვანელობდნენ რა "მკაცრი ზედამხედველობის" წესით, ფარავდნენ გროსმაისტერის სახელს. "ბავარიელი ილუმინატები" იყოფოდა 13 ხარისხად, როგორც ეს ერთდოლარიან კუპიურაზეა და თიოოეული მათგანი წარმოადგენდა ილუმინატების პირამიდის 13 საფეხურს.

იეზუიტებისგან ისინი თავს იცავდნენ ინფორმატორებისა და შპიონაჟის სისტემით, რაც მიმართული იყო იქითკენ, რომ წარმოედგინათ "პატრიარქების" ხარისხს მიღწეული წევრები, რომლებიც სრულიად უუნარონი იყვნენ. ამრიგად, ორდენის პოლიტიკა საშუალებას იძლეოდა, რომ "პატრიარქები" განეთავსებინათ ისეთ პოსტებზე, სადაც მათი შესაძლებლობა საუკეთესო მხრიდან იქნებოდა გამოყენებული. გარდა ამისა, ერთ-ერთ ტაქტიკურ ილეთად გამოიყენებოდა ცილისწამება, რომელიც "პატრიარქთა" "ერთგულებას" უზრუნველყოფდა და აჩერებდა მათ ორდენის შიგნით.

ხედავდა რა აუცილებლობას, ვაისჰაუპტი ყოველ ღონეს მიმართავდა იმისთვის, რათა ბავარიელი ილუმინატების მახეში აღმოჩენილიყვნენ ყველაზე ნათელი გონების ადამიანები მსხვილი ფინანსური სისტემიდან, მრეწველობიდან, განათლებისა და ლიტერატურის სფეროდან. მაღალ პოსტებზე მყოფი ადამიანების გასაკონტროლებლად ორდენი სხვადასხვა ბინძურ ხერხს მიმართავდა, კერძოდ ადამიანის მოსყიდვას, სექსს და ა. შ.

ერთხელ მიღწეული წარმატების შემდეგ ვაისჰაუპტი ხშირად მიმართავდა შანტაჟს, როგორც ასეთ საცოდავ ხელმძღვანელებზე კონტროლის შენარჩუნების გარანტიას. თავისი უმაღლესი ხარისხის ადეპტების მეშვეობით ბავარიელმა ილუმინატებმა დაიწყეს მთავრობის წევრთა ფარული კონსულტაციები. ამ ექსპერტთა ამოცანა იყო ხელმძღვანელი პოლიტიკოსებისთვის ისეთი რჩევა მიეცათ, რომელიც მათ მოღვაწეობას ბავარიელი ილუმინატების სასურველ კალაპოტში მოაქცევდა. ამავე დროს ეს ყველაფერი ისე უნდა წარმართულიყო, რომ მანიპულირებულები თავიანთ გადაწყვეტილებებისა და იდეების დამოუკიდებლად მიღებაში დარწმუნებულები ყუფილიყვნენ.

ბავარიელი ილუმინატების შირმას საზოგადოების ყველა უარყოფითი მხარის ჩამოშორება და ხალხის ბუნებრივ, ბედნიერ მდგომარეობაში დაბრუნება წარმოადგენდა. რადგანაც ეს გულისხმობდა მონარქიისა და ეკლესიის შერყევას, ისინი თავიანთ გზაზე მრავალ სერიოზულ მოწინააღმდეგეს წააწყდნენ, და აქ კიდევ ერთხელ დამტკიცდა, რომ ორდენის არსებობის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პირობა საიდუმლოა.

იმის გასაგებად, თუ სინამდვილეში სად მჟღავნდება ვაისჰაუპტის ილუმინატების იდეოლოგია, უნდა განვიხილოთ დოკუმენტი, რომელიც ცნობილი გახდა სათაურით "სატანის ახალი აღთქმა", რომელსაც ბავარიელი ილუმინატები სრულ საიდუმლოებაში ინახავდნენ. მე სრულიად მიზანდასახულად გამოვიყენებ ამ დოკუმენტს ჩემი მონათხრობის ამ მონაკვეთში, რადგან ხალხის უმეტესობას ეჭვი ეპარება სიონელ ბრძენთა ოქმების არსებობაში. შესაძლებელია, მრავალმა მკითხველმა უფრო ადვილად გაიგოს ამ დოკუმენტის გეგმები და პრინციპები, თუ არ ვისარგებლებთ სიტყვით "ებრაელი". ფართო საზოგადოებისათვის ეს დოკუმენტი ხელმისაწვდომი გახდა მხოლოდ 1875 წელს, როდესაც ბავარიელი ილუმინატების კურიერი ფრანკფურტიდან პარიზისკენ მიმავალ გზაზე მეხმა მოკლა, რის შედეგადაც მსოფლიო მასშტაბის შეთქმულებაზე არსებული ინფორმაციის ნაწილი ხელმისაწვდომი გახდა.

ამრიგად, "სატანის ახალი აღთქმა" გვაუწყებს:

- პირველი საიდუმლო, ადმიანის მართვის საქმეში, საზოგადოებრივი აზრის დაუფლებაა, ამასთანავე საჭიროა განხეთქილებები, ეჭვი და ურთიერთსაწინააღმდეგო თვალსაზრისი მანამ თესო ხალხში, სანამ საბოლოოდ არ დაიბნევა და არ დაკარგავს ორიენტირებს ქაოსსა და არეულობაში; სანამ არ გადაწყვეტს, რომ უკეთესია პოლიტიკურ საკითხებში საერთოდ არ ჰქონდეს საკუთარი აზრი. ამისთვის საჭიროა გამოწვეულ იქნას სახალხო უკმაყოფილება; გავრცელდეს სულიერებას მოკლებული, ბინძური და მდარე ლიტერატურა. პრესის ამოცანაა დაამტკიცოს, რომ არაილუმინატები უუნარონი არიან სახელმწიფოებრივი და რელიგიური ცხოვრების ყველა სფეროში.

- მეორე საიდუმლო მდგომარეობს იმაში, რომ ადამიანთა ყველა სისუსტე, ცუდი ჩვეულება და შეცდომა გადაიქცეს საყრდენად, რის შემდეგაც ადამიანებმა ვეღარაფერი უნდა გაუგონ ერთმანეთს და დაკარგონ ნდობა ერთმანეთისადმი.

- უპირველეს ყოვლისა, საჭიროა მთელი ძალით ვებრძოლოთ ცალკეულ პიროვნებებს, რადგან მათზე უფრო საშიში არაფერია, მით უმეტეს, თუ ისინი ფლობენ შემოქმედებით, სულიერ ენერგიას, რისი საშუალებითაც შეუძლიათ მიაღწიოს უფრო მეტს, ვიდრე მილიონობით ადამიანს.

- შურის, სიძულვილის, უთანხმოებისა და ომების საშუალებით, ხელმოკლეობით, შიმშილითა და გადამდები სნეულებების გავრცელებით ხალხი უნდა დავიდეს იმ დონემდე, რომ მთლიანად დაექვემდებაროს ილუმინატებს.

- თუკი რომელიმე სახელმწიფო რევოლუციის გამო მოშლილია, ან სამოქალაქო ომის შედეგად გარეშე მტრების თავდასხმის საშიშროების წინაშე დგას, ეს ყოველთვის სასიკეთო სვლაა ჩვენთვის და ჩვენს სასარგებლოდ მუშაობს.

- ადამიანები უნდა მიაჩვიო იმას, რომ ისინი ღებულობდნენ ქვითრებს, როგორც მონეტებს, კმაყოფილდებოდნენ მხოლოდ გარეგნული მხარით, ილტვოდნენ გართობისკენ, განუწყვეტლივ იყვნენ ახლის ძიებაში... ამით თავგზააბნეულნი საბოლოოდ დამორჩილდებიან და გაჰყვებიან ილუმინატებს; ამას კი შეიძლება მიაღწიო მასის დაჯილდოების გზით მორჩილებისთვის, სწორედ ამით შეიძლება მათი ყურადღების მიპყრობაც.

- საზოგადების გახრწნით ხალხი სრულებით დაკარგავს ღმერთის რწმენას.

- მზა შეხედულების თანმიმდევრული დანერგვით ხალხში უნდა აღმოიფხვრას აზროვნების უნარი; სულიერი ძალების მოშლა უნდა მოხდეს ფუჭი დემაგოგიის მეშვეობით. თავისუფალი აზრები, რომელსაც პარტიები წამოაყენებენ, ილუმინატების ორატორებმა ისე უნდა განავრცონ, რომ ხალხი დაიღალოს მოსმენით და რითაც მათში გამომუშავდება სიძულვილი ნებისმიერი ორიენტაციის ორატორისადმი. ამის საწინააღმდეგოდ კი, ილუმინატების სახელმწიფო სწავლება მოქალაქეებს უნდა მიეწოდოს იმგვარად, რომ არც მომაბეზრებელი იყოს და ძნელად მისაწვდომიც, რათა ვერც შეძლონ მისი განსჯა.

- მასა უნდა იყოს ბრმა და უგუნური, საკუთარ აზრს მოკლებული, რათა ვერ შეძლონ პაექრობა სახელმწიფო წყობილების წინააღმდეგ. მათ უნდა მართავდეს სამართლიანი, მაგრამ სასტიკი ძალა და უსიტყვო მორჩილების პრინციპი.

- მსოფლიო ბატონობას შეიძლება მიაღწიოს მხოლოდ შემოვლითი გზით, ჭეშმარიტი თავისუფლების, კანონმდებლობის, დემოკრატიული არჩევნების, პრესის, პიროვნების თავისუფლებისა და უპირველესად აღზრდა-განათლების სისტემის მიზანმიმართული შერყვნით. ყოველი ეს ღონისძიება მკაცრად გასაიდუმლოებული უნდა იყოს.

- სახელმწიფო წყობის მიზანმიმართული შერყევით ხელისუფლება მანამ უნდა არსებობდეს, სანამ მზად არ იქნება მშვიდობის შენარჩუნების სანაცვლოდ, მთელი თავისი ძალაუფლება გადმოგვცეს ჩვენ.

- ევროპაში უნდა აღიძრას გაუგებრობა ხალხებსა და ერებს შორის, ასევე უნდა გაჩაღდეს რასობრივი და რელიგიური სიძულვილი იმისთვის, რათა გაჩნდეს გადაულახავი განხეთქილება, რის შემდეგაც არც ერთ ქრისტეანულ სახელმწიფოს არ შეეძლება მხარდამჭერთა მოძებნა, რადგან დაშინებულები იქნებიან სხვა დანარჩენი ქვეყნების მაგალითით. ამის შემდეგ ნებისმიერი ანტიილუმინატური ალიანსი გახდება აბსურდი.


- სამყაროს სხვა ნაწილებში საჭიროა განხეთქილების, არეულობისა და მტრობის დათესვა, რათა შიშს მიაჩვიო სახელმწიფო და ჩაახშო წინააღმდეგობის გაწევის ყოველი შესაძლებლობა.

- პრეზიდენტების დელეგირების გზით უნდა მოვიპოვოთ საომარი მოქმედების გამოცხადების უფლება და მთელი საჯარისო ძლიერებაც ილუმინატების ხელში აღმოჩნდება.

- "გაუნათლებელი მმართველები" უნდა ჩამოიშორონ (გადააყენონ) სასახლის გადატრიალებებისა და აგენტურის ოპერაციების მეშვეობით, რათა მათ ვერ შეძლონ სახელმწიფო საქმეების მართვა.

- ილუმინატებმა მაღალი ჩინოსანი სახელმწიფო მოხელეები უნდა აიძულონ სესხი სერიულად აიღონ, რის შედეგადაც მათ ექნებათ საკრედიტო დავალიანება, რაც მათს სახელმწიფო ვალს მნიშვნელოვნად გაზრდის.

- სპეციალურად კარგად გათვლილი ეკონომიკური კრიზისების მეშვეობით, რომლის დროსაც ყველა ხელმისაწვდომი ფულადი საშუალება ბრუნვიდან იქნება ამოღებული, "არაილუმინატთა" ფულად მეურნეობას ძირი გამოეთხრება.

- ფული უნდა გახდეს ვაჭრობის და წარმოების ერთადერთი მამოძრავებელი ძალა, რათა მრეწველმა ფულის საშუალებით პოლიტიკური ძალაუფლებაც მიიღოს. ილუმინატებთან ერთად ამ კატეგორიაში უნდა მოხვდნენ მათზე დამოკიდებული მილიონერები, ხოლო პოლიცია და ჯარისკაცები უსახსროდ უნდა დარჩნენ.

- საყოველთაო და თანაბარი არჩევნების დამკვიდრებით უნდა დამყარდეს უმრავლესობათა განუყოფელი ბატონობა. დამოუკიდებლობის მიჩვევით განადგურდება ოჯახი და მისი აღმზრდელობითი ძალა. განათლების საშუალებით, რომელიც ცრუ და ყალბ სწავლებაზეა დამყარებული, უნდა მოხდეს ახალგაზრდობის გამოთაყვანება, გახრწნა და გზიდან ჩამოშორება.

- საჭიროა კავშირი უკვე არსებულ ლოჟებთან, ასევე უნდა დაარსდნენ თავისუფალ კალატოზთა ახალი ლოჟები, რომლებიც განაგრძნობენ მიმოფანტოლი ორგანიზაციების საქმეს სასურველი მიზნის მისაღწევად. მათ არავინ იცნობს მათ და არც მათი მიზნები უწყის ვინმემ. სულელი არაილუმინატები თავისუფალ კალატოზთა გახსნილ ლოჟებში გაწევრიანებას მხოლოდ და მხოლოდ იმისათვის ეცდებიან, რომ კიდევ მეტად აეხვიოთ თვალები.

- ყველა ამ ღონისძიებათა მეშვეობით ხალხი უნდა მივიდეს იმ აზრამდე, რომ ილუმინატები მიიწვიონ მსოფლიო ბატონებად (მმართველებად). ახალი მსოფლიო მთავრობა უნდა წარმოსდგეს როგორც კეთილმოსურნე ხელმძღვანელი - შირმა, რომელსაც ნებაყოფლობით მიმართავენ (მაგ: გაერო, ავტორისეული შენიშვნა). თუკი რომელიმე სახელმწიფო წინააღმდეგობას გაუწევს ამ პროცესს, მის წინააღმდეგ ბრძოლას დაიწყებენ მისივე მეზობელი სახელმწიფოები. ასეთი მმართველობის შექმნა მსოფლიო ომის ორგანიზებას ითხოვს (კორალფი: "მაიტრეია, მომავლის მსოფლიო მასწავლებელი", კონიფერლაგი, 1991, გვ. 115).

ძნელი არ არის მიხვდე, რომ "სატანის ახალი აღთქმა" "სიონის ბრძენთა ოქმების" იდენტურია, უბრალოდ, აქ "ებრაელები" "ილუმინატებითაა" შეცვლილი. ჩვენ უკვე ვნახეთ, ვისი დავალებით შექმნა ადამ ვაისჰაუპტმა ბავარიელი ილუმინატები. ამჯერად გამოსარკვევია, საიდან წარმოიქმნა "სატანის ახალი აღთქმა".

შეთქმულები ფლობდნენ ცოდნას თავისუფალი კალატოზების უკვე არსებული ლოჟის ძალისა და გავლენის შეასახებ; ახლა მათ დაიწყეს იქ გეგმაზომიერი შეღწევა და მათზე კონტროლის ხელში ჩაგდება (პ. II-ე ოქმი).

ლოჟები, რომლებიც უკვე "განვლილი ეტაპი" იყო, აღინიშნებოდა ტერმინით "დიადი აღმოსავლეთის ლოჟები".

ცნობილ ფრანგ ორატორს მარკიზ დე მირაბოს, ხელგაშლილი ცხოვრების გამო, დაედო დიდი ვალი; ებრაელი ბანკირების დავალებით მას ვაისჰაუპტი დაუკავშირდა. ამასთანავე მოზეს მენდელსონმა მირაბო ებრაელი ჰერცის ცოლს გააცნო და საქმე იქამდე მივიდა, რომ ქალს მირაბოს ნახვა უფრო ხშირად უნდოდა ვიდრე საკუთარი ქმრისა. მირაბო ისეთ მდგომარეობაში აღმოჩნდა, რომ მისი გაკონტროლება ბავარიელი ილუმინატებისთვის უკვე პრობლემას არ წარმოადგენდა. ამის შემდეგ მირაბოს გააცნეს "ილუმინიზმის" თეორია. მას მისცეს დავალება დაეთანხმებინა "ორლეანელი ჰერცოგი", იმ დროისთვის ფრანგი თავისუფალი კალატოზების გროსმაისტერი, "ლურჯი ლოჟა" "დიად აღმოსავლეთის ლოჟად" გარდაექმნა. მირაბომ 1773 წელს ვაისჰაუპტს გააცნო ორლეანელი ჰერცოგი და ტალეირანი. ამ უკანასკნელმა აზიარა ისინი "დიადი აღმოსავლეთის" მასონურ მოძრაობას.

როდესაც 1771 წლის 1მაისს ხელმოწერილ იქნა დეკლარაცია ამერიკის დამოუკიდებლობის შესახებ, ადამ ვაისჰაუპტმა თავისი გულმოდგინედ გააზრებული გეგმა დაასრულა და ბავარიელი ილუმინატები ოფიციალურად ამოქმედდნენ. დღეს ეს თარიღი მათი დაწესების თარიღად ცხადდება. ორდენისათვის ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო ის 6 წელი, რომელიც წინ უძღვოდა მის ოფიციალურ გამოჩენას სცენაზე.

ორდენის წევრებს შორის იყვნენ: იოჰან ვოლფანგ გოეთე, ჰერცოგ კარლ ავგუსტ ვაიმარი, ჰერცოგი ფერდინანდ ფონ ბრაუნშვაიგი, თავისუფალი მფლობელი ფონ დალბერგი (გენერალური პოჩტმაისტერი "ტურნ-ი - ტაქსის"), თავისუფალი მფლობელი ფონ კნიგე და ბევრი სხვა.

1777 წელს ვაისჰაუპტი მიუნჰენის "კეთილი რჩევის თეოდორას" მასონური ლოჟის წევრი გახდა და მალე სრულიად დაიმორჩილა კიდეც ეს ლოჟა.

1782 წლის 16 ივლისს ვილჰელმსბადში დაიდო კავშირი ბავარიის ილუმინატებსა და თავისუფალ კალატოზთა შორის. ამ შეთანხმებამ საიდუმლო ორგანიზაციების დაახლოებით 3.000.000 წევრი შეაკავშირა. ვილჰელმსბადში გამართული კონგრესის შემდეგ, წამყვანი საიდუმლო ორგანიზაციების ლოჟებში "დაშვებულ" იქნენ ებრაელებიც, რომლებიც მანამდე "უუფლებონი" იყვნენ (ე. ი. ებრალები უკვე ოფიციალურად ჩნდებიან მასონურ ლოჟებში - რედ. თუ როგორ აკონტროლებდნენ და აკონტროლებენ ისინი ამ სახის საიდუმლო ორგანიზაციებს, იხ. ფ. ბრენიეს: "ებრაელები და თალმუდი", და ნ. ლ. ბუტმის "კაბალა, ერესები და საიდუმლო საზოგადოებები" ).

ბავარიელი ილუმინატების მიერ განხორციელებული კონტროლის შედეგად როტშილდს უკვე შეეძლო ზეწოლა მნიშვნელოვან საიდუმლო ლოჟებზე. საზოგადოებისათვის თითქმის არაფერი არ იყო გაცხადებული იმ გადაწყვეტილებებიდან, რაც ამ შეხვედრაზე მიიღეს, რადგანაც დაიდო აბსოლუტური გასაიდუმლოების ფიცი. კონგრესის მონაწილე ერთ-ერთ თავისუფალ კალატოზს, გრაფ დე ვირს დაუსვეს კითხვა, ხომ არ იტყოდა იგი რაიმეს დადგენილებების შესახებ: ამაზე გრაფმა უპასუხა: "მე თქვენ არაფერს არ გეტყვით. შემიძლია მხოლოდ იმის თქმა, რომ ყველაფერი გაცილებით სერიოზულია, ვიდრე თქვენ გგონიათ. შეთქმულება, რომელიც ახლა ისხამს ხორცს, იმდენად სრულყოფილადაა გააზრებული, რომ არ არის ხსნა არც მონარქიისთვის და არც ეკლესიისათვის".

მეორე მონაწილემ, გრაფ დე სენ-ჟერმენმა თავისი მეგობარი ქალი, მარია ანტუანეტა გააფრთხილა შეთქმულებისა და მკვლელობის შესახებ, რითაც აპირებდნენ საფრანგეთის მონარქიის დამხობას. საუბედუროდ მარია ანტუანეტამ ამ გაფრთხილებას ყურადღება არ მიაქცია.

სუსტ ადგილებში წვეთობით ჟონავდა ძირგამომთხრელი საიდუმლოებები, მისი შედეგია შემთხვევა, რომელიც 1785 წლის 11 ოქტომბერს მოხდა: ბავარიელმა კურფიურსტმა გაჩხრიკა ვაისჰაუპტის მთავარი ასისტენტის, ფონ ცვაკის სახლი, სადაც აღმოჩენილ იქნა უამრვი დოკუმენტი. მათში დეტალურად იყო აღწერილი ბავარიელი ილუმინატების გეგმა, "ახალი მსოფლიო წესრიგის" შესახებ.

ბავარიელმა კურფიურსტმა გადაწყვიტა დაუყოვნებლივ გამოექვეყნებინა ილუმინატების ორდენებისა და სექტების ამ ხელნაწერთა დედნები. ამის შემდეგ გამომცემლობა შეეცადა რაც შეიძლება ფართოდ გაევრცელებინა ეს დოკუმენტები ევროპელი მონარქების გასაფრთხილებლად. ვაისჰაუპტს ჩამოერთვა პროფესორის ტიტული და ბავარიელი ილუმინატების საზოგადოების კიდევ ერთ წევრ, ჰერცოგ ფონ ზაჰსენ გოტთან ერთად იატაკქვეშეთში გადავიდა. რადგანაც ილუმინატების ორდენს განადგურების საფრთხე დაემუქრა, იატაკქვეშეთში გადაინაცვლეს და მოგვიანებით ახალი სახელით გამოვიდნენ ასპარეზზე. ამგვარად, რამდენიმე წლის შემდეგ, ხალხმა გაიგო ახალი საზოგადოების - "გერმანული ერთიანობის" შექმნის შესახებ. ეს "ერთობა" მკითხველთა საზოგადოებაში ილუმინატებს უწევდა პროპაგანდას. სწორედ ამ დროს გაჩნდა ცნობილი ლოზუნგი: "ძმობა, ერთობა, თავისუფლება".

მიუხედავად ამისა, მონარქებმა ბოლომდე ვერ გააცნობიერეს მათ მიმართ მოსალოდნელი საფრთხე, რამაც ისინი საფრანგეთის რევოლუციამდე და ტერორისტულ რეჟიმამდე მიიყვანა.Комментариев нет:

Отправить комментарий